Năm 2021, biên chế Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giảm tối thiểu 10% ​

SGGPO
Ngày 28-2, Tổ công tác về kiểm tra Công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ TN-MT

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại cuộc làm việc với Bộ TN-MT

Theo Báo cáo về việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại Bộ TN-MT, thời gian qua, Bộ đã quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, năm 2015, tổng biên chế công chức hành chính của Bộ được giao là 1.268 chỉ tiêu. Từ năm 2016 đến nay, hàng năm biên chế công chức hành chính của Bộ cắt giảm từ 1,5% - 2%, phấn đấu đến năm 2021, biên chế sẽ giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 1.182 chỉ tiêu, cắt giảm so với năm 2015 là 86 chỉ tiêu (đạt 6,78%).

Nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết số 18, 19) và Nghị quyết số 26 và chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết số 56/2017/QH của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ TN-MT đã hợp nhất Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính thành Vụ Kế hoạch - Tài chính, giảm 73 tổ chức phòng, chi cục thuộc Bộ; tổ chức lại 3 cục trực thuộc Tổng cục thành mô hình vụ. Bộ cũng đã tiến hành sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, sáp nhập, giải thể 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổng cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục trực thuộc Bộ; sáp nhập, giải thể 113 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục, trường, viện, trung tâm trực thuộc Bộ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ đánh giá cao sự nghiêm túc của Bộ TN-MT trong việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nỗ lực hoàn thành các chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ TN-MT tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh việc phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đạo đức công chức, viên chức; phối hợp với các địa phương để đảm bảo công tác tiếp công dân được tốt và hạn chế các khiếu kiện đất đai, đơn thư tố cáo; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII…

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Sinh kế vững

- Trải qua thời gian khó khăn do giãn cách để phòng dịch, thị trường có thêm nhiều người bán hàng online. Với những người đã có khách hàng cũ, kênh online giúp họ giữ kết nối với mối quen và mở thêm khách mới. Còn không ít người khác, bán hàng trực tuyến giúp họ có đồng ra đồng vô xoay xở.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn