Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng: Bài 2: Nhu cầu khổng lồ, ngân sách lại eo hẹp

Hạ tầng thiếu thốn, quá tải là nút thắt lớn cản trở sự phát triển của TPHCM. Để gỡ được nút thắt này, vấn đề lớn nhất vẫn là kinh phí thực hiện. Trong khi ngân sách còn hạn hẹp, đầu tư xã hội là chìa khóa để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, thực tế việc này không đơn giản.

Tin cùng chuyên mục