Nâng cao chất lượng dân vận, gắn bó mật thiết với dân

SGGP
Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chương trình hành động số 02 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chương trình hành động nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời, Thành ủy cùng các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của TP và tại đơn vị mình. Bên cạnh đó là kịp thời động viên, khen thưởng gắn với chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Trong đó tập trung các giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Đồng thời phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Song song đó là các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; đổi mới quản lý TPHCM. Đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Chương trình hành động cũng giao các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức quán triệt, nắm vững Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP để cụ thể hóa chương trình hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ của từng đảng bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc đánh giá giữa nhiệm kỳ sẽ được tổ chức thực hiện vào năm 2023. 

MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM

Sáng 19-5, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM (trước là Báo Công an TPHCM) với sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP