Nâng chất đội ngũ cán bộ

SGGP
Từ đầu năm 2022, nhiều quận, huyện ở TPHCM đã xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

TPHCM thi tuyển công chức năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM thi tuyển công chức năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bồi dưỡng chuyên môn phù hợp chức danh

Quận Bình Tân đã xây dựng, triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030” và chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn quận, giai đoạn 2020-2025. Theo đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, quận cử cán bộ đi học thạc sĩ; học văn bằng hai đại học chính trị và các lớp cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp phòng ban; bồi dưỡng chức danh trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy… Quận Bình Tân đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trong danh sách quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

Riêng trong năm 2022, quận Bình Tân tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc cán bộ, lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời luân chuyển cán bộ về cơ sở để rèn luyện, thử thách. “Trong đào tạo, quận chú trọng bồi dưỡng đạo đức cách mạng của người cán bộ và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về công tác tham mưu, tin học để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện quận có dân số rất đông”, đồng chí Lê Văn Thinh chia sẻ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy quận Tân Bình cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, quận đã cử 509 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Sau khi thực hiện xong quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2026-2031, quận tiếp tục rà soát và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh quy định. Năm 2022, quận tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy phường, chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường dành cho cán bộ đương nhiệm, cán bộ quy hoạch. Các lớp này dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 3-2022.

Quận ủy quận 11 cũng rà soát, lên danh sách các cán bộ thuộc diện quy hoạch (từ khu phố đến các phường, đơn vị thuộc quận), từ đó bố trí đi học đối với những trường hợp cần bổ sung về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Đặc biệt, quận quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh quy hoạch của các cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc tại đơn vị. Đây là sự chuẩn bị về đội ngũ cán bộ kế thừa, để khi bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ sẽ đáp ứng đủ yêu cầu.

Đẩy mạnh đào tạo sau đại học

Quận 7 đang phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức lớp học thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công cho 43 cán bộ - là các cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các chức danh chủ chốt của quận. Là một trong số 43 học viên của lớp, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch UBND phường Tân Phong, cho biết, các học viên được tiếp cận nhiều môn học hữu ích, như môn Quản trị các khu vực công và Quản trị các tổ chức công. Đây là môn học có nhiều nội dung gắn với cơ quan hành chính, giúp học viên nắm được cách thức xây dựng các chính sách sao cho hài hòa. Đó là cách thức ra quyết định trong việc ban hành một số chính sách phù hợp với thực tế của địa phương. Ngoài ra, một số học phần về kinh tế của môn học cũng giúp học viên bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

“Các nội dung trong giáo trình được thiết kế riêng cho lớp học nên học đến đâu, chúng tôi áp dụng ngay được vào công việc của mình để có sự lãnh đạo, điều hành tại đơn vị phù hợp nhất”, bà Nguyễn Thị Kim Thanh chia sẻ

Theo Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái, trước khi khai giảng lớp học, quận 7 và Trường Đại học Kinh tế TPHCM thống nhất thiết kế, xây dựng giáo trình riêng dành cho lớp học. Trong đó, một số môn sẽ đào tạo chuyên sâu, có nội dung gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 7 nhiệm kỳ 2020-2025, để hướng tới mục tiêu đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, công tác tại các đơn vị của học viên. Đặc biệt, đề tài nghiên cứu của các học viên phải gắn với 12 chương trình hành động của quận 7.

Tương tự, quận 3 cũng phối hợp Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức lớp đào tạo thạc sĩ dành cho cán bộ của quận. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3, cho biết, từ năm 2014, lãnh đạo quận xác định nhiệm vụ nâng chất đội ngũ cán bộ phải được thực hiện có trọng tâm, hiệu quả. Ngoài nâng cao trình độ lý luận chính trị, phải tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch. Từ những yêu cầu này, quận 3 phối hợp Trường Đại học Kinh tế TPHCM mở các lớp đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công. Các lớp này được quận duy trì đến nay.

Khóa đầu tiên lớp thạc sĩ của quận 3 (năm 2017-2019) có 34 cán bộ đương nhiệm và thuộc diện quy hoạch tham gia học tập (hiện đã tốt nghiệp). Đến nay, quận 3 có 104/298 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý có trình độ thạc sĩ (tỷ lệ 35,01%). Cũng từ năm 2014 đến nay, quận 3 đã cử nhiều cán bộ đi học thạc sĩ luật, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, thạc sĩ chuyên ngành quản lý tư tưởng văn hóa…

* Đồng chí PHAN VĂN MÃI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM: Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ

Sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, và đặc biệt là qua đại dịch Covid-19, TPHCM nhìn rõ hơn năng lực đội ngũ cán bộ của thành phố. Do đó, TPHCM sẽ điều chỉnh, sắp xếp để tiếp tục bố trí đúng người vào đúng vị trí, đúng việc nhằm tạo sự đồng bộ, thông suốt, hiệu quả trong hành động. TPHCM rà soát, đưa vào quy hoạch những cán bộ có năng lực, phẩm chất, tâm huyết và mạnh dạn loại khỏi quy hoạch hoặc không quy hoạch những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực. TPHCM cũng xác định tổ chức đào tạo, quy hoạch cán bộ để vừa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa chủ động chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ tới là quan trọng.

(Phát biểu tại Hội nghị Cán bộ TPHCM quán triệt những điểm mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, ngày 14-3)

* Đồng chí VÕ KHẮC THÁI, Bí thư Quận ủy quận 7: Đào tạo lực lượng kế thừa có năng lực

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, rất khó để có một thống nhất chung trong công việc, nhất là về công việc chuyên môn. Trong khi đó, thực tế đòi hỏi công việc phải giải quyết nhanh, dứt điểm nhưng phải hiệu quả, không thể “nay họp, mai họp để chỉ bàn một vấn đề”. Hiện cán bộ của quận nói chung có nhiều nguồn đào tạo, đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến chất lượng đội ngũ cán bộ không đồng nhất về phương pháp làm việc, cách thức suy luận, sự kết nối…

Ngoài ra, quận cũng nhận thấy rất ít cán bộ được đào tạo chương trình quản lý nhà nước chuyên sâu, nên những hiểu biết về quản lý nhà nước, vận hành quản lý nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu của quận trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Vì vậy, quận chủ động tổ chức lớp đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công, mục tiêu là đào tạo lực lượng cán bộ kế thừa có năng lực, đồng nhất về chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn tại địa phương trước mắt và lâu dài.

* Đồng chí NGUYỄN THÀNH NAM, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3: Phối hợp với các trường uy tín để đào tạo cán bộ

Thời gian tới, quận 3 tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TPHCM và các trường đại học uy tín để tổ chức các lớp đào tạo thạc sĩ chuyên ngành như kinh tế, tài chính, quản lý công, văn hóa, báo chí, quy hoạch, đô thị… cho cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ quy hoạch. Ngoài ra, quận phối hợp với Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận và các cơ quan, đơn vị sở ngành trú đóng tại quận 3. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của quận phù hợp với vị trí, chức vụ, yêu cầu phục vụ công tác.

THU HƯỜNG - VĂN MINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM chúc mừng các đảng viên trẻ là học sinh THPT được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Hồng Hải

Đảng viên trẻ với khát khao cống hiến

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức Đảng. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, thanh niên ưu tú đang được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

TPHCM sắp triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của TPHCM sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với thủ tục hành chính đủ điều kiện. Trong đó có 403 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đủ điều kiện của TPHCM, 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.


ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />