Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo về các giao dịch vàng bị nghi ngờ là rửa tiền

Ngày 13-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đã có văn bản yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền.

Cụ thể, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, NHNN Việt Nam đã ban hành văn bản số 4885/NHNN-TTGSNH ngày 12-6, yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15-7-2024.

thitruongvang.jpeg

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27-4-2023 của Thủ tướng quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28-7-2023 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, chỉ đạo của NHNN tại văn bản số 10064/NHNN-TTGSNH ngày 28-12-2023.

NHNN cũng yêu cầu các đơn vị trên nghiêm túc chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại điều 25; báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại điều 26 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và thực hiện báo cáo bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền; kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ.

Các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh vàng, các trung gian thanh toán rà soát, cập nhật và gửi bổ sung báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, báo cáo kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, thông tin cán bộ đầu mối về phòng, chống rửa tiền (nếu có thay đổi) về Cục Phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và hướng dẫn tại Thông tư số 09/2023/TT-NHNN.

Tin cùng chuyên mục