Ngành điện TPHCM phải đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển năng lượng

Sáng 7-8, Tổng Công ty Điện lực TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đến dự và chỉ đạo đại hội; Cùng dự có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đẩy mạnh phát triển năng lượng thông minh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thanh Liêm biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá, trong những năm qua, cùng với cả nước, TPHCM đứng trước những thuận lợi và đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo tập thể, cán bộ, đảng viên và người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp quan trọng cùng Tổng Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của TP. Chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; các hoạt động an sinh, xã hội, gắn kết trách nhiệm với cộng đồng được đẩy mạnh. Đặc biệt, Tổng Công ty đã thực hiện tốt chính sách giảm giá điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngành điện TPHCM phải đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển năng lượng ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lê Thanh Liêm cũng chỉ rõ tiến độ một số công trình trọng điểm mà Tổng Công ty Điện lực TPHCM triển khai còn chậm, làm ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành hệ thống điện; tại một số công trình ngầm hóa lưới điện còn để xảy ra trường hợp người dân phản ánh, chưa đồng thuận.

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM gợi mở, Đảng bộ Tổng Công ty cần đánh giá, dự báo sâu hơn nữa tác động của dịch Covid-19 đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và toàn ngành trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Quán triệt sâu sắc toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng Công ty nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, sứ mệnh quan trọng của Tổng Công ty trong nhiệm vụ chung của toàn ngành; đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước về phát triển năng lượng, nhất là Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đẩy mạnh phát triển năng lượng thông minh; quản lý chặt chẽ hơn cường độ tiêu thụ điện; giảm đến mức thấp nhất tổn thất điện năng, từng bước triển khai áp dụng những công nghệ giám sát kỹ thuật tự động, thông minh; triệt để thực hiện công khai, minh bạch hóa trong hoạt động; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng…

Về xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng Công ty quan tâm lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản, từ đó hoàn chỉnh các chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, gắn với nhiệm của chính trị của Đảng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn của Tổng Công ty; đa dạng, cụ thể hóa và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả như thực hiện Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện TP mang tên Bác”; “4 có, 3 không”, phát triển văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty.

Trong công tác xây dựng cán bộ, đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị Tổng Công ty quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và trình độ chính trị, chuyên môn; nêu gương “nói đi đôi với làm”. Cùng với đó tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diện biến”, “tự chuyển hóa”, những quan điểm sai trái, thù địch.

Đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của TP

Trước đó, báo cáo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã kịp thời, nghiêm túc tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động được quan tâm thường xuyên, liên tục, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, Tổng Công ty Điện lực TPHCM nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngành điện TPHCM phải đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển năng lượng ảnh 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã kết nạp 438 đảng viên (vượt 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 41 tổ chức đảng và 21 cán bộ, đảng viên, qua đó xử lý kỷ luật 4 cán bộ, đảng viên; các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề 648 lượt chi bộ và 731 đảng viên.

Về nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã xây dựng và triển khai tốt kế hoạch đảm bảo cung cấp điện hàng năm, qua đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn TP. Trong nhiệm kỳ, Tổng Công ty đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp điện áp lưới điện trung thế từ 15kV lên 22kV trước 2 năm; hoàn thành trước 2 năm đối với các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện; hoàn thành trước 1 năm đối với chỉ tiêu về tỷ lệ tổn thất điện năng.

Song song đó, đẩy mạnh công tác ngầm hóa để nâng cao mỹ quan, an toàn lưới điện; ứng dụng giải pháp thi công không gây mất điện khách hàng như: công nghệ sửa chữa đường dây đang mang điện cho lưới điện đến cấp đện áp 110kV; vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao…

Tổng Công ty cũng tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để từng bước kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện thông qua việc xây dựng và tổ chức triển khai “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Qua đó, kế hoạch chuyển đổi 100% trạm biến áp 110kV vận hành theo tiêu chí không người trực được hoàn thành trước 2 năm; đưa vào vận hành trung tâm điều khiển từ xa lưới điện phân phối đầu tiên tại Việt Nam…

Cùng với đó, thực hiện nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Sản lượng tiết kiệm điện đạt 435,28 triệu kWh/năm, góp phần giảm 353.885 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Công tác đầu tư xây dựng của Tổng Công ty cũng đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, hoàn tất 7 công trình với 1.500MVA công suất trạm và 76,8km đường dây đối với lưới điện 220kV; hoàn tất 58 công trình với 1.223MVA công suất trạm và 92,85km đường dây đối với lưới điện 110kV; hoàn tất đầu tư tổng cộng 3.673MVA công suất trạm, 1.592km đường dây trung thế và 3.868km đường dây hạ thế…

Phấn đấu thời gian mất điện trong năm không quá 30 phút/khách hàng

Tổng Công ty Điện lực TPHCM xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Tổng Công ty xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Tổng Công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đảm bảo an ninh năng lượng trên đại bàn TP, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM lần thứ III. Về xây dựng Đảng, Tổng Công ty phấn đấu 100% cấp ủy cơ sở lãnh đạo khắc phục toàn diện các khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII; 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện tốt nội dung nêu gương và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết nạp hơn 250 đảng viên.

Về sản xuất - kinh doanh, Tổng Công ty phấn đấu đến năm 2025, số lần mất điện bình quân trong năm của một khách hàng bằng hoặc dưới 0,3 lần, thời gian mất điện bình quân trong năm của một khách hàng bằng hoặc dưới 30 phút; 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4.

Tổng Công ty cũng xác định trong nhiệm kỳ tới, tỷ lệ tổn thất đo đếm điện năng bằng hoặc dưới 3,25%; 100% công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện được số hóa. Cùng với đó, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của TP vào năm 2025 đạt 7.000MW, thương phẩm đạt khoảng 36,4 tỷ kWh, tăng trưởng bình quan từ 6,8-7,1%/năm; tiếp tục ngầm hóa lưới điện trung thế trên địa bàn TP.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM gồm 19 đồng chí. Tại kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 4 đồng chí. Đồng chí Phạm Quốc Bảo tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TPHCM.

9 Chương trình trọng tâm Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM thực hiện trong giai đoạn 2020-2025:

1.  Nâng cao năng lực lãnh lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể

2. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

4. Phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

5. Hiện đại hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh

6. Ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin

7. Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

8. Cải tiến công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

9. Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tin cùng chuyên mục

Nhân sự

Ông Lê Đức Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Chiều 7-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Luận, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.