Ngày làm việc thứ 6 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII: Thảo luận Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Ngày 8-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc ngày thứ 6. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày làm việc thứ 6 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII
Ngày làm việc thứ 6 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

 Thủ tướng Phạm Minh Chính, thay mặt Bộ Chính trị, điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu tài liệu, cho ý kiến vào Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 5 đến Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Báo cáo công tác tài chính đảng. 

Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nội dung của Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia trình Ban Chấp hành Trung ương lần này bao gồm những vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển nói chung và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nói riêng; tập trung nhận định, đánh giá tình hình phát triển và tổ chức không gian phát triển của đất nước thời kỳ 2011-2020; các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia; những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được; các định hướng lớn về phát triển và phân bố không gian phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu; định hướng tổ chức không gian theo vùng, lãnh thổ; định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn; định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền quốc gia...

Sáng nay 9-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiến hành phiên bế mạc.

Tin cùng chuyên mục