Nghị quyết Trung ương 4 với công tác nhân sự nhiệm kỳ mới - Bài 3: Quyết tâm của hai thành phố lớn nhất nước

SGGP
Thủ đô Hà Nội và TPHCM là 2 thành phố có quy mô lớn nhất cả nước, về tất cả mọi mặt. Với vai trò, vị trí quan trọng của mình, đại hội đảng bộ các cấp của 2 thành phố này luôn được nhân dân cả nước rất quan tâm; nhất là về công tác xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tin liên quan

Kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém

Là Đảng bộ lớn nhất cả nước với hơn 453.000 đảng viên thuộc 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và phải chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Nghị quyết Trung ương 4 với công tác nhân sự nhiệm kỳ mới - Bài 3: Quyết tâm của hai thành phố lớn nhất nước ảnh 1 Tập thể Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tại cuộc làm việc ngày 3-9-2020. Ảnh QUANG PHÚC

5 năm qua, Hà Nội đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là những địa phương, đơn vị có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và cơ quan báo chí phản ánh.

Qua đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh với 4.143 đảng viên và 59 tổ chức Đảng bị kỷ luật. Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và cấp ủy trực thuộc đã tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự đại hội.

Về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, quá trình chuẩn bị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự 50 đơn vị Đảng bộ cấp trên cơ sở đúng quy trình. Đồng thời quyết định 17 đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34%. Kết quả, 17/17 đồng chí được giới thiệu để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu rất cao, thấp nhất là 96,1%. Đây là bước tiến thể hiện sự cởi mở, dân chủ hơn trong công tác Đảng được cán bộ, đảng viên rất ủng hộ.

Thành công không chỉ ở phiếu bầu cao, mà sau đại hội, các đồng chí này sẽ phát huy được năng lực, hoàn thiện bản thân, cùng tập thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Từ 151 cán bộ dự nguồn ban đầu, qua rà soát còn 75 người và tiếp tục thực hiện quy trình để chọn 34 người giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần đầu.  

Để người dân đánh giá cán bộ

TPHCM có vị trí, vai trò rất quan trọng; là đầu tàu, hạt nhân tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Trong giai đoạn 2016 - 2019, TPHCM tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, GRDP tăng bình quân 7,72%, đóng góp khoảng 23% kinh tế cả nước. Thu ngân sách thành phố giai đoạn 2016 - 2019 đạt 101,96% dự toán; chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước (khoảng 27%)... 

Có được những kết quả quan trọng đó, theo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cùng sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm vượt qua thử thách của Đảng bộ và nhân dân TPHCM; chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất, quyết liệt đeo bám, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan Trung ương để xây dựng, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; ý thức trách nhiệm chính trị, sự đoàn kết, điều hành năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chủ động cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng xây dựng, triển khai thực hiện Quy định 1374 (ngày 1-12-2017) về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, từng bước chỉ đạo giải quyết các thông tin phản ánh từ 4 nguồn, giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tập trung chỉ đạo xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy định; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cùng với đó, TPHCM đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Tất cả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy THCM cho biết: Hàng năm, TPHCM đều rà soát quy hoạch cán bộ, căn cứ vào kết quả công tác của cán bộ, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Việc lựa chọn cán bộ chủ chốt cấp quận, huyện, cấp thành phố được thực hiện từng bước, chặt chẽ theo quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước hết là đại hội của Đảng, bàn về nội dung, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng phát triển TPHCM. Để đo kết quả sự lãnh đạo đó thì bên cạnh các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, cần xem xét đến sự hài lòng và niềm tin của người dân. Nội dung này lâu nay đã đề cập nhưng chưa rõ ràng.

Lần này, chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã đề cập rõ nội dung: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân…”. Điều này đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ lãnh đạo phải nêu gương trong thực hiện trách nhiệm của mình, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. “Chúng ta không tự đánh giá mình làm tốt hay không tốt, mà để người dân đánh giá”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đầu tháng 9, chủ trì cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: TPHCM cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa, con người, xây dựng tổ chức và quan hệ xã hội; cần xây dựng Đảng thật tốt, xây dựng hệ thống chính trị thật tốt.

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phải là một tập thể gương mẫu, mạnh mẽ, đoàn kết để làm gương cho cả nước. Mỗi người hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nhưng cần phối hợp với nhau, xây dựng một tập thể đoàn kết, ăn ý, không “cua cậy càng, cá cậy vây”, không cậy chức, cậy quyền…

“Nếu nội bộ Đảng không tốt, chính quyền không mạnh, pháp luật không nghiêm thì chẳng làm được gì, nên phải truyền đạt tới cán bộ, đảng viên tinh thần sâu sắc ấy. Nói tới xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, kỷ luật, dân chủ; xây dựng con người ngay ngắn, đứng đắn, trung thực. Việc này không chỉ riêng TPHCM mà là trong toàn Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

TRẦN LƯU - QUỐC KHÁNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.

Học viện Quốc phòng cần nâng cao khả năng dự báo chiến lược

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai giảng năm học 2021- 2022 của Học viện Quốc phòng (HVQP, Bộ Quốc phòng). Cùng tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dấn thân cho ngày mai tươi đẹp

“Từ bữa dịch tới giờ, mấy cô cậu đoàn viên thanh niên trong khu phố hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình lắm. Bữa trước khu vực này bị phong tỏa, khi cần chúng tôi gọi, chỉ vài phút sau là các cháu đã có mặt trợ giúp”, bà Phạm Phương Quyên (khu phố 1, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) nói về các đoàn viên thanh niên ở khu phố mình.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện cho bà Lê Thị Nguyệt

Chiều 23-9, tại Hà Nội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đã trao Quyết định số 383/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Nguyệt giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15-9-2021.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP