Người đã tiêm 2 mũi vaccine Vero Cell, mũi 3 sẽ tiêm loại nào?

Người đã tiêm 2 mũi vaccine Vero Cell, mũi 3 sẽ tiêm loại nào?

Người đã tiêm 2 mũi vaccine Vero Cell, mũi 3 sẽ tiêm loại nào? ảnh 1

Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác