Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cam kết tiêu thụ 100% khối lượng tro, xỉ than phát sinh

Hiện nay, tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp, bê tông, vữa xây, đắp nền đường ô tô, làm phụ gia khoáng cho bê tông,...

Ngày 5-9, thông tin từ Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3), cho biết đến nay, tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các tiêu chuẩn như: tro, xỉ làm vật liệu san lấp; tro bay dùng cho bê tông, vữa xây, đắp nền đường ô tô, làm phụ gia khoáng cho bê tông.

Tháng 7-2023, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng với 3 đơn vị với sản lượng cam kết tiêu thụ 100% khối lượng tro, xỉ than phát sinh.

Bãi chứa tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân được quan trắc tự động

Bãi chứa tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân được quan trắc tự động

Để tiếp tục đẩy mạnh xuất tro, xỉ bằng đường biển, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã hoàn thành nâng cấp cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu dầu và tro, xỉ có tải trọng đến 3.000 DWT thuộc bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, giúp giảm chi phí cầu cảng, thuận tiện hơn cho việc vận chuyển và tiêu thụ tro, xỉ của nhà máy.

Hiện nay, các thông số môi trường của nhà máy đều được quan trắc tự động, liên tục và truyền tín hiệu về Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận để theo dõi, giám sát 24/24 giờ.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Định kỳ hàng quý, công ty phối hợp với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường lấy mẫu các thông số khí, nước xả thải tại nhà máy và đăng tải kết quả công khai trên trang Web và bảng điện tử trước cổng công ty để người dân theo dõi. Kết quả theo dõi, đánh giá các thông số quan trắc môi trường, đo hàm lượng các chất khí trong khói thải (nồng độ bụi, CO2, SOx), nước tuần hoàn làm mát và nhiệt độ của nhà máy luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Tin cùng chuyên mục