Ông Nguyễn Hồng Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Ngày 28-5, tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền với sự tham dự của 47/51 đại biểu HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất biểu quyết, bỏ phiếu miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 47/51 phiếu bầu, đạt 92,16%.

Ông Nguyễn Hồng Thanh sinh ngày 12-12-1972, quê quán xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế, Cử nhân Luật.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh cũng tiến hành bầu bổ sung ông Trương Nhật Quang (sinh ngày 15-7-1973, quê quán xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, với 47/51 phiếu bầu, đạt 92,16%.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Đức Trong, do đã được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu cũng thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết như: Nghị quyết quy định một số nội dung mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 9-12-2022 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục