Phát triển thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình để tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân

Mùa xuân này, Đảng ta tròn 85 năm tôi luyện trong đấu tranh cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cả nước ta chuẩn bị bước vào Đại hội XII của Đảng với rất nhiều vận hội và thách thức đan xen, bởi mỗi đại hội của Đảng đều đánh dấu một mốc mới trong quá trình phát triển đất nước. Và trong những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước đang chuẩn bị những sự kiện rất trọng đại: Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào những thời điểm này, mỗi người dân Việt Nam lại càng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Người luôn hướng về miền Nam và dành cho đồng bào miền Nam tình thương yêu sâu nặng trong suốt những tháng năm đất nước tạm thời bị chia cắt. Nhớ đến Người, ghi khắc Di chúc thiêng liêng Người gửi gắm trước lúc đi xa. Bác viết: “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Bác dặn các thế hệ cách mạng phải chăm lo xây dựng con người và Đảng cầm quyền phải có kế hoạch thật tốt để không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân. Nhìn lại năm 2014 - một năm có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực đến đâu và đã làm được gì cho Nhân dân thành phố?

Sức sống mới bên sông Sài Gòn - TPHCM. Ảnh: TRÀNG DƯƠNG

Mục tiêu cuối cùng của mọi chủ trương, biện pháp: Cải thiện đời sống Nhân dân

Năm 2014, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm. Cùng với cả nước, thành phố Hồ Chí Minh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế thành phố tăng trưởng khá, đạt 9,6%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; chất lượng tăng trưởng nâng lên, chỉ số ICOR giảm; hiệu quả đầu tư tăng, năng suất các yếu tố tổng hợp đóng góp ngày càng nhiều hơn; thu ngân sách vượt 11% so với dự toán.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đã được xác định không phải là cái đích cuối cùng mà chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu, đó chính là đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn cho Nhân dân. Trong mọi chủ trương, giải pháp mà Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện đều hướng tới “đảm bảo an sinh xã hội”, thể hiện rõ qua kết quả của năm 2014: Chương trình giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực, đã mở ra cơ hội cho trên 100.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay được vốn sản xuất làm ăn và tiếp cận được với các dịch vụ xã hội có chất lượng; đến nay số hộ nghèo còn 1,35%, số hộ cận nghèo còn 2,78%; đã tạo ra việc làm mới cho trên 120.000 người; thu hẹp dần chênh lệch mức sống giữa các nhóm dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện đồng bộ, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét.

Đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân thành phố tiếp tục được cải thiện. Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc với nhiều nội dung mới, phong phú, hình thức đa dạng; thu hút đông đảo công chúng trong cũng như ngoài nước tham gia, thưởng ngoạn.

Qua đó, đến cuối năm GDP bình quân đầu người đạt 5.131USD. Như vậy, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt 13,52%. Kết quả này thể hiện quan điểm của Đảng ta lấy con người làm trung tâm, vì con người và cho con người; tăng trưởng kinh tế là điều kiện để tăng thu nhập của dân cư và tăng thu nhập của dân cư sẽ tác động trở lại đối với tăng trưởng kinh tế. Việc gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là thể hiện cụ thể hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân. Đó là mọi nỗ lực để phát triển kinh tế suy cho cùng là nhằm chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân.

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm; củng cố niềm tin trong Nhân dân

Trong những giai đoạn khó khăn nhất cũng như hiện nay, lãnh đạo thành phố luôn tâm niệm và phấn đấu thực hiện điều Bác Hồ đã căn dặn: “Điều quan trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta là nhằm cải thiện đời sống nhân dân”. Những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải gắn liền với thực tế cuộc sống của người dân một cách cụ thể và thiết thực, phải thuận lòng dân. Cuộc sống của người dân được tốt lên, thành phố phát triển mạnh mẽ, bền vững thì người dân mới tin vào Đảng bộ, vào chính quyền và cao hơn nữa là tin vào chế độ của chúng ta.

Hiểu rõ nguyên tắc sống còn ấy, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ thành phố kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân nghiêm túc, sát với thực tiễn thành phố. Qua đó đã nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm, có những khuyết điểm kéo dài; đề ra kế hoạch khắc phục và quyết tâm thực hiện; định kỳ hằng quý báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm với Thành ủy.

Trọng tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm là nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ thành phố với Nhân dân, khắc phục tình trạng xa dân, qua việc thực hiện nhiều biện pháp khả thi, thiết thực để giải quyết các vấn đề bức xúc của dân. Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm đến sự đánh giá của người dân, nhất là kết quả chăm lo đời sống, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân; lấy sự hài lòng của dân làm thước đo trách nhiệm, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên. Cái gốc của mối quan hệ máu thịt với dân là phải có chủ trương, chính sách đúng, xuất phát từ nguyện vọng và phải hợp lòng dân.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn suy nghĩ, trăn trở trong các chủ trương, chính sách liên quan đến dân. Với nhận thức đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo rà soát quy hoạch để điều chỉnh sao cho sát hợp, khả thi; việc cấp phép xây dựng cho các trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; mức thu tiền sử dụng đất ở sao cho sát thực tế; vấn đề giải quyết nước sạch cho dân; đặc biệt là tập trung giải quyết dứt điểm các “dự án treo”, dự án chậm triển khai, kéo dài. Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí có trách nhiệm trực tiếp gặp gỡ công nhân, nông dân, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ và các giới để lắng nghe, tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thành lập các tổ công tác gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ về vốn, về tiêu thụ hàng hóa, phát triển thị trường, về thủ tục hành chính.

Trước tình hình nhiều vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài, các đồng chí cán bộ chủ chốt thành phố trực tiếp tiếp dân, tìm cơ sở pháp luật theo hướng có lợi nhất cho người dân để giải quyết; trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp khiếu nại phức tạp, kéo dài nhiều năm. Nhờ đó, năm 2014, hệ thống chính trị các cấp của thành phố đã tổ chức tiếp gần 34.000 lượt công dân, giảm 11,1% và 41 đoàn khiếu nại đông người, giảm 51,8%; giải quyết gần 2.300 hồ sơ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, giảm trên 35% so với năm 2013.

Và điều quan trọng là những quan điểm, chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phải được phổ biến, quán triệt trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị để thực hiện. Đặc biệt là sau khi có chủ trương, chính sách đúng, phải đeo bám chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đến nơi, đến chốn. Nhờ thực hiện những nội dung cụ thể nêu trên đã có tác dụng rất tích cực, được Nhân dân phấn khởi, cán bộ, trong đó đông đảo cán bộ nghỉ hưu ủng hộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ luôn chăm lo cho Nhân dân

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là năm cuối của kế hoạch 5 năm. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thế và lực mới để thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Đây cũng là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ quyết tâm thật cao thực hiện những nhiệm vụ đã xác định, đồng thời đề ra các giải pháp sát hợp để thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội X Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy, các đảng bộ phải tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, quán triệt những điều Bác căn dặn trong xây dựng Đảng để kiểm điểm trung thực việc thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi, tặng quà cho người dân quận 9 nhân dịp tết. Ảnh: VIỆT DŨNG

 

 "Thước đo sự lãnh đạo của Đảng là việc chăm lo tốt hơn cho Nhân dân. Những bài học về tin dân, tôn trọng dân, sâu sát, thấu hiểu lòng dân; về phát huy sức mạnh tổng hợp; về chương trình giảm nghèo bền vững,… của Đảng bộ thành phố chính là sự tiếp nối truyền thống Đảng luôn gắn bó máu thịt với dân, phát huy sức dân để chăm lo cho dân. Thành phố Hồ Chí Minh luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, hy vọng rằng với mùa xuân mới, cùng với cả nước, thành phố Hồ Chí Minh ra sức xây dựng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước như nhiều thế hệ hằng mong ước".

Đồng chí Lê Thanh Hải

 

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác tư tưởng trong Đảng bộ; chủ động, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân trong quá trình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp để có các giải pháp chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, giải quyết những nguyện vọng chính đáng và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận và lòng tin trong Nhân dân đối với Đảng.

Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế là dù đã làm được khá nhiều việc, nhưng người dân thành phố vẫn chưa hài lòng, vẫn còn “kêu” nhiều, nhất là về cải cách hành chính, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Lãnh đạo thành phố tập trung quán triệt trong đội ngũ về thái độ, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân, việc gì khó của dân mà cán bộ làm được thì phải ra sức thực hiện với trách nhiệm cao; trong mối quan hệ với dân, cán bộ, đảng viên phải nhận cái khó về mình, không được đẩy cái khó, việc khó cho người dân.

Dù có nhiều việc cần phải được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhưng Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức để công việc đạt kết quả tốt thì phải tập trung cho công tác cán bộ. Đây là yếu tố quyết định. Phải tiếp tục đầu tư cho công tác cán bộ từ vấn đề quy hoạch cho đến đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá và sử dụng cán bộ nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ luôn chăm lo cho Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân và cán bộ đảng viên phải chịu sự giám sát của Nhân dân. Đó chính là mặt mạnh, là động lực, là cơ chế mà mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần, phải trở thành việc làm hàng ngày.

 LÊ THANH HẢI
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dự kỳ họp Quốc hội ở điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thực hiện ngay mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM

Chiều 26-10, trước khi kết thúc đợt một kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thảo luận về vấn đề này. Nội dung này sẽ được Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại đợt họp kế tiếp từ ngày 2-11 tới.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Tặng Nhà “Câu lạc bộ thủy thủ” cho Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2020), từ ngày 26-10 đến 29-10, đoàn công tác của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM do Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Nguyễn Thành Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Người dân hài lòng về cải cách hành chính trong ngành công an

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 trong lực lượng công an nhân dân (CAND); công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP