Quận Tân Bình: 100% cán bộ, công chức cam kết “Nói không với tiêu cực”

100% cán bộ, công chức tiếp tục triển khai thực hiện cam kết “Nói không với tiêu cực”. Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện có hiệu quả ít nhất 1 công trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân...

Ngày 23-3, Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận Tân Bình (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận năm 2022; ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2023 và kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Nhà nước kêu gọi - Nhân dân đồng hành”.

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Bình Phạm Thị Thành chủ trì hội nghị tại lễ ký kết

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Bình Phạm Thị Thành chủ trì hội nghị tại lễ ký kết

Tại hội nghị, Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình và UBND quận Tân Bình đã ký kết chương trình phối hợp năm 2023, với nội dung tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”.

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành cho biết, thực hiện nội dung, nhiệm vụ phối hợp, UBND quận Tân Bình tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 100% cán bộ, công chức tiếp tục triển khai thực hiện cam kết “Nói không với tiêu cực”. Mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện có hiệu quả ít nhất 1 công trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân...

Lãnh đạo 15 phường cùng các ban ngành, đoàn thể trong quận tham dự lễ ký kết

Lãnh đạo 15 phường cùng các ban ngành, đoàn thể trong quận tham dự lễ ký kết

Tại hội nghị, Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận Tân Bình phát động kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Nhà nước kêu gọi - Nhân dân đồng hành”, tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết, với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cho dân”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, UBND quận Tân Bình chỉ đạo 15 phường đẩy mạnh thực hiện phong trào vận động người dân đóng góp nâng cấp, mở rộng đường, hẻm. Đồng thời, vận động người dân tự quản, không để lấn chiếm lòng lề đường, hẻm đã chỉnh trang, mở rộng và thường xuyên rà soát, kịp thời dặm vá mặt đường...

Quận chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để 15 phường thực hiện các công trình nâng cấp, sửa chữa đường, hẻm từ kinh phí do dân đóng góp, đảm bảo 100% công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Tin cùng chuyên mục