Rạch Ông Đồ nghẽn dòng

Sau khi đốn các cây trồng ven rạch Ông Đồ (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM), đơn vị thi công không thu gom các cành nhánh, để người dân tại chỗ ai muốn lấy thì lấy, do đó họ chỉ lấy các cành lớn để làm củi đốt, còn các nhánh nhỏ và lá thì bị đùa xuống lòng rạch.
Rạch Ông Đồ nghẽn dòng

Lâu ngày các lá mục rữa, bốc mùi hôi thối rất khó chịu và cùng rác thải bít kín bề mặt con rạch, làm nghẽn dòng chảy, nước tù đọng (ảnh).

Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm dọn con rạch để chống ngập và phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra.

Tin cùng chuyên mục