Số lượng lãnh đạo và thành viên các cơ quan của Quốc hội không có sự thay đổi lớn

Hôm qua, 26-7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng dân tộc (HĐDT), số phó chủ nhiệm và ủy viên mỗi ủy ban của Quốc hội và đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội. Theo đó, số lượng lãnh đạo và thành viên các cơ quan của QH có thay đổi, nhưng không thay đổi nhiều so với nhiệm kỳ QH khóa XI.

Trong các cơ quan của QH, HĐDT có số phó chủ tịch nhiều nhất, gồm 5 phó chủ tịch chuyên trách và 3 phó chủ tịch kiêm nhiệm, tăng 2 người so với nhiệm kỳ QH khóa XI. UB Quốc phòng - An ninh có 2 phó chủ nhiệm chuyên trách - không thay đổi so với nhiệm kỳ QH khóa XI; trong khi đó, số lượng thành viên UB là 34 - giảm 4 thành viên so với nhiệm kỳ QH khóa XI. UB Đối ngoại có 30 thành viên với 3 phó chủ nhiệm chuyên trách. Các UB khác mỗi UB đều có 4 phó chủ nhiệm. Đoàn thư ký kỳ họp nhiệm kỳ QH khóa XII có 13 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn và 12 thành viên, tăng thêm 2 thành viên so với nhiệm kỳ trước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đọc Tờ trình về danh sách đề cử nhân sự chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng dân tộc, phó chủ nhiệm, ủy viên các ủy ban và đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội. Dự kiến, thứ bảy, ngày 28-7, QH sẽ tiến hành bầu các chức danh này.

Theo Tờ trình, ông Ksor Phước, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, được đề cử để bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ông Nguyễn Văn Thuận được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Bà Lê Thị Thu Ba được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Ông Hà Văn Hiền được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Ông Phùng Quốc Hiển được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ông Lê Quang Bình được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ông Đào Trọng Thi được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Bà Trương Thị Mai được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội. Ông Đặng Vũ Minh được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Nguyễn Văn Son được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Ông Trần Đình Đàn được đề cử Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội.

Tờ trình cũng đề cử danh sách cụ thể để Quốc hội bầu các phó chủ tịch, các ủy viên HĐDT; các phó chủ nhiệm, ủy viên các ủy ban của Quốc hội; trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Hôm nay, 27-7, theo chương trình, các đoàn đại biểu QH tiếp tục họp trao đổi về dự kiến nhân sự HĐDT, các ủy ban và Đoàn thư ký kỳ họp QH. Buổi chiều, UBTV QH nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu QH về vấn đề trên.

A.P.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: TPHCM rất đỗi tự hào, vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ, TPHCM rất đỗi tự hào là nơi Bác Hồ rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước và là địa phương duy nhất được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Thành phố mang tên Bác.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP