Sở, ngành của TP Hà Nội cải cách hành chính thua xa khối quận, huyện

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của TP Hà Nội sẽ làm việc trọng tâm, trọng điểm với các sở, ngành về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, con người để cải cách hơn nữa.

Ngày 23-3, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đối với các đơn vị của thành phố.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, qua điều tra xã hội học, khối quận, huyện có sự tiến bộ nhiều hơn các sở, ngành về CCHC nên lãnh đạo các sở cần nghiêm túc suy nghĩ thêm để CCHC tốt hơn nữa trong năm 2023. Ban Chỉ đạo CCHC TP Hà Nội sẽ làm việc trọng tâm, trọng điểm với các sở, ngành về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, con người để cải cách tốt hơn nữa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát lại quy trình, quy chế, nắm rõ luồng đến, luồng đi của từng văn bản, rõ thời hạn, báo cáo cụ thể; quy chế phối hợp giữa các sở, ngành không để tình trạng hồ sơ chậm muộn...

"Năm 2023 nhất định phải có thay đổi căn bản trong lĩnh vực này”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành của TP Hà Nội phải đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành của TP Hà Nội phải đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, qua thẩm định, đánh giá kết quả chỉ số CCHC trung bình cả 2 khối sở và khối quận, huyện của TP Hà Nội năm 2022 đều tăng so với năm 2021. Cụ thể, ở khối sở, ngành, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%, tăng 3,78% so với năm 2021; điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 89,19%, tăng 0,04%; kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 0,6%.

Trong đó với khối các quận, huyện, kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,2% so với năm 2021; điểm điều tra xã hội học trung bình năm 2022 đạt 42,11%, tăng 0,97%; kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 2,2% so với năm 2021.

Theo kết quả công bố chỉ số CCHC khối sở, ngành của TP Hà Nội năm 2022 đứng đầu là Sở LĐTB-XH đạt 91,68% và thấp nhất là Sở TT-TT đạt 80,9%. Đối với 30 quận, huyện, đứng đầu là quận Hoàn Kiếm đạt 96,08% và thấp nhất là huyện Ứng Hoà đạt 88,86%.

Tin cùng chuyên mục