Sổ tay: Chủ động phòng bệnh

Thời gian qua, công tác giám sát đã hỗ trợ tích cực, làm tiền đề tốt để việc kiểm tra trong Đảng được thực hiện có trọng tâm và hiệu quả. Tuy nhiên, việc phân định rõ giữa kiểm tra và giám sát luôn trở thành mối quan tâm của các cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp. Những câu chuyện ghi được từ Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cho thấy đơn vị này đã đưa công tác kiểm tra, giám sát chuyển từ thế bị động sang chủ động, ngăn ngừa, không để tiêu cực lan rộng.

Tại Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC quận 12, đơn thư nặc danh tố cáo cấp ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy lãnh đạo, điều hành thiếu dân chủ, thiếu minh bạch; thực hiện sai quy trình công tác kéo dài. Qua phân tích đơn thư và nắm tình hình, UBKT Đảng ủy sở lập kế hoạch giám sát. Trong quá trình giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy sở đã nghe cán bộ, đảng viên góp ý kiến dân chủ, công khai về các nội dung liên quan.

Qua giám sát, sở đã phát hiện thiếu sót ngay trong quy chế làm việc của cấp ủy, ban chỉ huy phòng vì chưa cụ thể trên từng lĩnh vực, còn lẫn lộn giữa nhiệm vụ của Đảng - chính quyền; phân công, phân nhiệm trong cấp ủy - ban chỉ huy còn bất hợp lý, chồng chéo, thiếu dân chủ… Sau khi làm rõ các nội dung đơn tố cáo, Đảng ủy sở công bố kết quả giám sát để rút kinh nghiệm. Nhờ làm tốt công tác giám sát, đến nay, Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã chuyển biến rõ nét, không nhận thêm đơn thư nặc danh.

Cũng qua nắm tình hình và tổ chức giám sát, Đảng ủy sở phát hiện cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo huấn luyện PCCC và cứu nạn, cứu hộ có dấu hiệu thu chi một số khoản tiền của học viên không đúng nguyên tắc tài chính. Chi ủy trung tâm và 7 đảng viên có liên quan có sai sót, thu chi ngoài quy định, để một số khoản chi phí vượt định mức… Mặc dù những vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng Đảng ủy sở vẫn chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với đồng chí bí thư chi bộ, giám đốc trung tâm; cắt thi đua năm 2010 đối với 6 đảng viên có sai phạm.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy sở đã xử lý kỷ luật 25 đảng viên và 1 tổ chức Đảng, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, tiêu cực. Một trong những bài học kinh nghiệm được đồng chí Lê Tấn Bửu, Thành ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy sở, chia sẻ: “Cấp ủy phải luôn xác định rõ quan điểm kiểm tra phải sâu, giám sát phải rộng. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giám sát phải chủ động, đi trước kiểm tra và đặc biệt phải tăng cường giám sát thường xuyên, mở rộng giám sát chuyên đề, đối thoại cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ sẽ giúp công tác kiểm tra đạt hiệu quả”.

Hồng Hiệp

Các tin, bài viết khác