Sóc Trăng: Các tổ chức tôn giáo ký kết tham gia bảo vệ môi trường

Ngày 20-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ký kết phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026 với Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Chương trình ký kết phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng với Sở TN-MT và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương trình ký kết phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng với Sở TN-MT và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tỉnh Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (dân tộc Khmer 30,18%; người Hoa là 5,2%, dân tộc khác là 0,03%). Toàn tỉnh có 64 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 2 cơ sở đào tạo tôn giáo, 301 cơ sở tôn giáo, 382 cơ sở tín ngưỡng. Hiện toàn tỉnh có 366 chức sắc, 677 chức việc, 2.003 nhà tu hành và 638.949 tín đồ.

Giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Sở TN-MT cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã triển khai phối hợp nhiều phần việc hướng đến bảo vệ môi trường và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tập trung vào hoạt động tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường với các nội dung đa dạng, phong phú; nhiều mô hình bảo vệ môi trường trong đồng bào tôn giáo mang lại hiệu quả cao như: trồng cây xanh, sử dụng biogas trong chăn nuôi, phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ trong hộ đồng bào tôn giáo… Qua đó, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng, Sở TN-MT, cùng các tổ chức tôn giáo tiến hành ký kết Chương trình phối hợp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

Chương trình đề ra nhiều mục tiêu quan trọng như: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; 100% hộ gia đình và cộng đồng dân cư nơi có đồng bào tôn giáo hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tin cùng chuyên mục