Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế

Ngày 19-10, Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức tọa đàm “Trao đổi về hoạt động của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và tầm quan trọng của bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Phát biểu chào mừng tại tọa đàm, TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định con đường cách mạng của dân tộc Việt Nam là đi lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Đó không chỉ là sự lựa chọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là khát vọng của toàn thể nhân dân, phù hợp với thực tiễn vận động của lịch sử Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Trải qua hơn 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng (1930 – 2022), đặc biệt là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1986 – 2022), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn. 

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế ảnh 1 PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị II phát biểu tại tọa đàm

Theo TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới (1986) đến nay, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và sáng tỏ. Năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Sau đó, cuốn sách cùng tên với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận, những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết và cuốn sách đã nhận được sự hưởng ứng, đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đặc biệt là sự quan tâm, đánh giá cao của các chính đảng, chính khách, nhà nghiên cứu, học giả và dư luận quốc tế. 

Buổi tọa đàm tập trung trao đổi, chia sẻ về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng từ góc nhìn của một học giả quốc tế - Amiad Horowitz, Ủy viên Ban Quốc tế của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. 

Tại buổi tọa đàm, ông Amiad Horowitz đã trao đổi về tầm quan trọng của các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ông Amiad Horowitz đánh giá, trong tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tác giả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên một số điểm có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cộng sản quốc tế. 

Ông Amiad Horowitz cũng phân tích nhiều nội dung mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong cuốn sách; đồng thời khẳng định đây là một tác phẩm có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế; là một công cụ tuyệt vời cho những ai muốn hiểu rõ hơn về Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ngoài ra, ông Amiad Horowitz đã giới thiệu, chia sẻ, trao đổi thông tin với các đại biểu về hoạt động của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. 

Tại buổi tọa đàm, ngoài cán bộ lãnh đạo, giảng viên và đại diện học viên Học viện Chính trị khu vực II còn có cán bộ lãnh đạo, giảng viên Học viện Chính trị khu vực IV và một số trường chính trị khu vực phía Nam cùng tham dự dưới hình thức trực tuyến. Trong đó, nhiều học viên đã có ý kiến trao đổi về thực tiễn chủ nghĩa xã hội và Quốc tế cộng sản.

Phát biểu kết luận tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II nhấn mạnh, qua trao đổi tại tọa đàm cho thấy bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự hưởng ứng không chỉ của cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam mà còn nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các học giả quốc tế. 

“Các học giả quốc tế nhìn nhận rằng đây là một tài liệu rất quan trọng mang tính định hướng, có giá trị thực tiễn cao không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với những Đảng cộng sản và những người Mácxít - Lêninnít trên toàn thế giới. Những vấn đề lý luận và thực tiễn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài viết đã góp phần làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cổ vũ nhân dân Việt Nam giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn”, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nhận xét.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và ở các nước xã hội chủ nghĩa khác đã có ý nghĩa to lớn, góp phần đưa phong trào cộng sản quốc tế tiếp tục tiến lên.

Tin cùng chuyên mục