Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa

SGGPO
Ngày 18-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. 
Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LONG HỒ

Tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân trên địa bàn TPHCM. Công tác phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên bước đầu thực hiện hiệu quả. 

Ban chỉ đạo 35 của Thành ủy đã bám sát những nhiệm vụ, giải pháp của đề án 02 ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ TP và phản bác các quan điểm sai trái; triển khai đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TP, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên về đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên có sai phạm, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ảnh 2 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LONG HỒ

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội TPHCM tổ chức hướng dẫn hệ thống mặt trận và tổ chức chính trị, xã hội cấp cơ sở, các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, người có đạo chấp hành pháp luật và các quy định về bài trừ văn hóa độc hại; vận động các đối tượng giao nộp các văn hóa độc hại; vận động chủ nhà cho thuê mặt bằng kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm” chấm dứt hợp đồng cho thuê… Công tác giáo dục đạo đức, lối sống gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM thường xuyên vận động hội viên thực hiện phong trào “gia đình 5 không, 3 sạch”; Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai thực hiện phong trào “4 xây, 3 chống…

Thời gian qua, TPHCM đã phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, giới thiệu nhân rộng các mô hình hay, gương mẫu điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân trong phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trên địa bàn. Từ tháng 3-2014 đến nay, TP có 1.174 bài viết đấu tranh, phê phán trực diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng; các cơ quan báo chí đã phối hợp vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, làm thất bại âm mưu chống phá chế độ, đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề xuất TPHCM kiến nghị Trung ương sớm ban hành chỉ thị mới, với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả; điều chỉnh, bổ sung tăng mức chế tài trong xử lý vi phạm lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là trên lĩnh vực không gian mạng, những trường hợp gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có thể khởi tố hình sự, nhằm tạo sự răn đe các hành vi vi phạm về truyền bá, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm văn hóa độc hại, theo kịp tiến độ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Ngoài ra, Trung ương cần có cơ chế đặc thù cho TPHCM triển khai nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương hàng năm hoặc theo giai đoạn để tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trên địa bàn TP; tạo điều kiện cho TP xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa và thể thao, các công trình trọng điểm như rạp xiếc TP, nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư; thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả trước mắt và lâu dài của các sản phẩm văn hóa độc hại; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn, bài trừ sản phẩm văn hóa độc hại... xây dựng con người TP phát triển toàn diện với những giá trị văn hóa, tiến bộ của dân tộc, tạo sức đề kháng chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội… 

Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, đặc biệt trên internet, mạng xã hội; phối hợp đồng bộ trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong việc kiểm tra, ngăn chặn các sản phẩm độc hại xâm nhập. Ngành văn hóa TP chủ động phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ tiếp tục nghiên cứu nắm chắc tình hình đời sống xã hội để sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có tính tư tưởng, thẩm mỹ, nhân văn góp phần xây dựng, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông TP tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người sử dụng internet, mạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng giá trị văn hóa “chân, thiện, mỹ”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46 - CT/TW và Chương trình số 15 -CTr/TU trên địa bàn TP. Đồng chí giao Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tiếp tục phối hợp tham mưu chương trình đối thoại văn hóa với những chủ đề, nội dung thiết thực. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân… Cần xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa, phường, xã văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng văn hóa cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. 

Dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 34 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: LONG HỒ
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ảnh 4 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: LONG HỒ
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa ảnh 5 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: LONG HỒ

Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu tập trung một số vấn đề như: TPHCM cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa theo hướng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa trên địa bàn. 

Bên cạnh các tờ báo, trang tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước, cần chú ý tuyên truyền trên internet thông qua các phương thức như mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, Viber… để giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Việt Nam, giá trị truyền thống của dân tộc, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và đầy đủ. 

VÕ THẮM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nỗi lo người trẻ lệch chuẩn - Bài 3: Định hình bộ lọc cá nhân

Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.

Xây dựng Đảng

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP