Tăng cường quản lý phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thu mua phế liệu

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các cơ sở không tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị và Luật Doanh nghiệp. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, các vướng mắc, khó khăn và đề xuất các giải pháp (nếu có) về Sở TN-MT để tổng hợp. UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thu mua phế liệu.

Công an TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thu mua phế liệu. Sở TN-MT tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND TPHCM kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở này.

Tin cùng chuyên mục