Thông qua quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua Nghị quyết Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dựa trên các trụ cột: tiếp cận cân bằng có trọng tâm giữa các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường, điều chỉnh bằng công cụ chính sách; xây dựng Tây Ninh xanh; giảm lệ thuộc vào tài nguyên, chủ động gia nhập thị trường và kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng an ninh...

Mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển năng động, văn minh, trở thành điểm đến hấp dẫn để sinh sống và làm việc; đến năm 2050 trở thành một tỉnh kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao, có thương mại và du lịch phát triển, là cửa ngõ thương mại quốc tế của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tin cùng chuyên mục