Thúc đẩy hợp tác phát triển EU - Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vừa cho biết sẽ tổ chức Diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh (GEFE) 2022 tại TPHCM từ ngày 28 đến 30-11.

Sự kiện này sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững EU - Việt Nam thông qua đối thoại toàn diện, phối hợp đầu tư, chia sẻ kiến thức và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu chính của GEFE 2022 là hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết COP26 (Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu) và hoàn thành các mục tiêu phát triển được nêu trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. 

Các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đến từ châu Âu tham gia diễn đàn sẽ đối thoại cùng doanh nghiệp và cơ quan quản lý về những kế hoạch, mục tiêu, chiến lược hợp tác phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục