Tổ chức tốt, quản lý chặt - Sức mạnh tăng

Ở nhiều đại hội đảng bộ cơ sở vừa diễn ra, trong phần kiểm điểm, đánh giá bài học kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, một điểm chung rút ra là việc quán triệt nghị quyết đại hội Đảng, biến chủ trương thành những công việc, chương trình cụ thể vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém.

Khuyết điểm chung của hầu hết cấp ủy Đảng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện ở nhiệm kỳ qua là chưa thể hiện tính năng động, sáng tạo, nên chưa tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong đầu tư phát triển và củng cố hệ thống chính trị. Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ nhiều bức xúc của người dân chưa được giải quyết triệt để vì Đảng ủy đơn vị chưa tập trung bàn bạc, chỉ đạo và đề ra quyết sách phù hợp. Có nơi, có lúc cũng rầm rộ ra quân với khí thế rất cao nhưng kết quả là “đầu voi đuôi chuột” do thiếu tính kiên trì. Chế độ làm việc chưa bảo đảm chất lượng. Hội họp nhiều mà hiệu quả thấp. Lãnh đạo ít thời gian đi thực tế, ngại đi cơ sở nên không nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Lúc họp lại không thảo luận đến nơi đến chốn, đó là chưa kể khi họp bàn không đủ số cấp ủy viên. Thành thử trong nhiệm kỳ qua, có nhiều quyết định của một số cấp chính quyền phủ định ngay quyết định của mình vừa mới ban hành trước đó ít ngày; hay có nghị quyết chuyên đề “nghe kêu lắm” vừa ra đời đã không sát thực tế và bỏ bẵng 5 năm nay chẳng ai nhắc đến nữa.

Nghị quyết đại hội Đảng đi vào cuộc sống được không, nhiều hay ít phụ thuộc trước hết vào đội ngũ cán bộ. Từng con người mạnh sẽ tạo nên tổ chức mạnh và tổ chức mạnh sẽ bảo đảm cho từng người phát huy vai trò của mình. Người lãnh đạo, quản lý không nắm tổ chức, không làm tốt công tác tổ chức thì chính bản thân và cả tổ chức do mình lãnh đạo, quản lý sẽ không làm được gì hoặc làm không hiệu quả. Đối với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, sức mạnh của chúng ta là ở tổ chức và quản lý, trong đó nhân tố quyết định nhất, năng động nhất là con người.

NGÔ HUY TỰ
(389 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình)

Các tin, bài viết khác