Tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm vẫn chậm, chưa đồng đều

Ngày 19-6, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024.

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 14-6-2024, tăng trưởng tín dụng cả nước tăng 3,79% so với cuối năm 2023. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần qua các tháng, tuy nhiên, tại một số địa phương tăng trưởng tín dụng còn thấp, có những tổ chức tín dụng (TCTD) tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, thậm chí tăng trưởng âm.

IMG_20240619_103049.jpg
Quang cảnh hội nghị

Điều đó cho thấy về tổng thể cầu tín dụng trong nước chưa có sự phục hồi mạnh mẽ, nhiều ngành sản xuất, dịch vụ là các động lực truyền thống của nền kinh tế; vẫn còn những khó khăn nhất định, một bộ phận khách hàng có nhu cầu vay vốn nhưng chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi, chưa đáp ứng điều kiện vay vốn; sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người dân.

Do đó, từ nay đến cuối năm, NHNN tiếp tục xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành tín dụng là chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu tại Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Đồng thời, NHNN khuyến khích các TCTD tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo sự hài hòa giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, tiếp tục chỉ đạo các TCTD công bố công khai lãi suất cho vay bình quân; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Các TCTD năm 2024 đảm bảo hiệu lực thi hành luật từ ngày 1-7-2024, điều hành dòng vốn tín dụng chảy đúng vào những lĩnh vực ưu tiên.

Tin cùng chuyên mục