Tổng kết nhiều, hiệu quả ít

Những ngày này, các địa phương, đơn vị và tổ chức cơ sở Đảng tiến hành tổng kết công tác năm 2014, bàn nhiệm vụ năm 2015, đồng thời đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Việc đánh giá kết quả từ thực tiễn để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai nghị quyết là điều vô cùng cần thiết nhằm giúp cho đơn vị không bị động, tránh vấp phải những khuyết điểm, yếu kém.

Hiện nay, trong hầu hết các báo cáo tổng kết, phần đúc kết kinh nghiệm, nêu những mặt hạn chế, yếu kém tồn tại còn rất… hạn chế, mà chủ yếu nêu thành tích đạt được. Chỉ có đánh giá đúng tình hình mới đề ra được giải pháp phù hợp. Thực tế cho thấy, nơi nào đánh giá tình hình quá lạc quan, nơi đó sẽ khó biết  được mình đứng ở đâu và không lường trước những sự việc sẽ phát sinh, từ đó dẫn đến thái độ chủ quan.

Chính vì thế, nhiều nơi khi có vụ việc tiêu cực xảy ra, tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong cơ quan đơn vị đó tỏ ra hoang mang, mất bình tĩnh, thậm chí mất phương hướng. Ngược lại, có nơi kiểm điểm tình hình bi quan quá, đã không thấy hết “nội lực” của mình, từ đó tỏ thái độ tự ti, ỷ lại, không năng động sáng tạo trong giải quyết công việc, đồng thời không phát triển các ưu thế, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Do vậy, khi đánh giá tình hình, các đơn vị phải thực sự cầu tiến, khách quan và nêu cao ý thức tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng. Công việc này đòi hỏi thái độ dũng cảm, tính trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật, cho dù đôi khi sự thật rất phũ phàng. Đối với những nhân tố mới, nếu là “mầm non” thì kiên quyết bảo vệ, bồi dưỡng để phát triển mạnh hơn. Thêm vào đó, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của quy chế dân chủ ở cơ sở và dân chủ trong nội bộ Đảng, từ đó phát huy trí tuệ của đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

LÊ NGUYÊN (Quận Tân Bình)

Các tin, bài viết khác