TPHCM phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Phong trào thi đua đặc biệt được TPHCM phát động với các biện pháp, hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tham gia.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 21-3, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã phát động thi đua yêu nước với việc đăng ký và triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực để hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023).

Để thực hiện tốt đợt phát động đặc biệt này, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các ngành, các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với 6 nội dung cơ bản:

1. Thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm trong các năm 2023, 2024, 2025. Nội dung này, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi tổ chức, doanh nghiệp tổ chức thi đua thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình.

2. Thực hiện có hiệu quả 49 chương trình, đề án, dự án của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Đông Nam bộ và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố. UBND thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, doanh nghiệp tham gia góp ý cũng như đầu tư triển khai hiện các nội dung cụ thể trong phần nội dung này.

3. Triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua của thành phố. Cụ thể là chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn thành phố; phong trào thi đua Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đối với nhóm nội dung này, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị phát động và tổ chức thi đua ở từng ấp, khu phố. Mỗi địa bàn có kế hoạch xây dựng địa bàn của mình phát triển vững mạnh.

4. Tập trung nguồn lực, có kế hoạch triển khai 50 công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từng ngành, từng địa phương và mỗi tổ chức có kế hoạch phát động đăng ký thi đua thực hiện công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực của đơn vị, địa phương mình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Bằng khen đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Bằng khen đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

5. Phát động, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy sáng tạo, thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Chủ tịch UBND TPHCM kêu gọi MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương tổ chức vận động và khuyến khích các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện phong trào thi đua.

6. Triển khai cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vận động sự tham gia của các văn nghệ sỹ trong nước và cả ngoài nước tham gia cuộc vận động. Tổ chức trao giải và sớm phổ biến các tác phẩm từ cuộc vận động này.

Ngoài ra, tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi cũng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với một số nội dung trọng tâm:

1. Từng ngành, địa phương và mỗi cán bộ công chức, viên chức phát huy sáng tạo, thực hiện có kết quả chủ đề năm. Tạo sự chuyển biến trong nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, quyết tâm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trong đó, từng công chức, viên chức làm đúng và làm tốt phận sự của mình.

2. Thành phố quyết tâm thực hiện, hoàn thành vượt 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, tập trung các chỉ tiêu: tăng trưởng 7,5-8%, thu ngân sách 469.000 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 95% trở lên, hoàn thành tuyến Metro 1, khởi công đường Vành đai 3, đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình hạ tầng quan trọng. Từng ngành, địa phương, từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Lao động hạng Ba đến đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Lao động hạng Ba đến đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

3. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đặc biệt, đối với gia đình chính sách, hộ nghèo - cận nghèo, các trường hợp mất việc, ngừng việc và các đối tượng xã hội. Tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng cơ sở vật chất khối văn hóa - xã hội nhằm huy động các nguồn lực, xây dựng các thiết chế: y tế, giáo dục, văn hóa thể thao theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

5. Tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ; Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, rà soát kết quả thực hiện 51 chương trình, đề án của Đại hội XI. Bên cạnh đó, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từ những việc cụ thể ở từng ấp/khu phố. Trong đó triển khai các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, không rác thải, không ô nhiễm và tăng cường khối đại đoàn kết trong tình làng nghĩa sớm

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và Giải thưởng sáng tạo TPHCM. Trong đó, tổ chức tốt việc xét chọn Giải thưởng Sáng tạo Thành phố lần 3 - năm 2023. Đồng thời đổi mới công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Văn Mãi kêu gọi các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cùng chung sức, đồng lòng thi đua sáng tạo để đóng góp xây dựng và phát triển TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đơn vị nắm chặt tay quyết tâm thực hiện nội dung giao ước thi đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo TPHCM cùng các đơn vị nắm chặt tay quyết tâm thực hiện nội dung giao ước thi đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đồng chí Cụm trưởng, Khối trưởng đại diện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên trong cụm, khối thi đua thuộc thành phố đã cùng nắm chặt tay nhau để thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện nội dung giao ước thi đua năm 2023 và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin cùng chuyên mục