Maritime Bank

Triển khai dự án hiện đại hóa ngân hàng

Hoàn tất giai đoạn 1

Ngày 27-12-2006 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã ký kết hợp đồng tư vấn triển khai dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 với KPMG (Singapore).

Lãnh đạo Ngân hàng Hàng Hải cùng đối tác KPMG tại buổi ký kết

Đây là dự án do Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) tài trợ nhằm cải thiện năng lực hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Giai đoạn 1 của dự án đã được triển khai thành công và kết thúc vào năm 2003. Kết thúc giai đoạn 1, các ngân hàng tham gia dự án đã triển khai thành công hệ thống thanh toán liên ngân hàng và các hệ thống phần mềm lõi theo chuẩn mực quốc tế, tập trung hóa các chức năng kế toán và kiểm soát bao gồm hệ thống thông tin khách hàng, phân hệ tiền gửi và tín dụng, kế toán, và kiểm soát tài chính, tài trợ thương mại, cũng như các chức năng kinh doanh ngân hàng khác.

Các dịch vụ thanh toán điện tử thông qua hệ thống thanh toán liên ngân hàng đã được các ngân hàng thương mại chấp nhận và sử dụng rộng rãi.

Maritime Bank - NHTMCP duy nhất tham gia giai đoạn 2

Bước sang giai đoạn 2, việc triển khai Dự án hiện đại đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán sẽ giúp các ngân hàng tham gia tạo lập được một nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) tương đương với các chuẩn mực quốc tế, nâng cấp toàn bộ hạ tầng CNTT.

Với việc triển khai đồng bộ dự án này, Maritime Bank sẽ cùng những ngân hàng tham gia hoàn thiện hệ thống thanh toán tự động, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ, góp phần phát triển năng lực và trình độ kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ nhân viên của ngân hàng.

Theo ông Đỗ Trung Thành – Giám đốc Dự án của Maritime Bank cho biết: “Nhờ có những nỗ lực tột bậc của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Maritime Bank đã trở thành NHTMCP duy nhất được WB và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lựa chọn tham gia Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán sẽ giúp các ngân hàng.

Việc triển khai thực hiện dự án này có vai trò hết sức quan trọng với Maritime Bank, đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng quy mô, tăng cường các chức năng mới vào hệ thống phần mềm đã triển khai trong Giai đoạn 1, hiện đại hóa trang thiết bị CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Mặt khác, các hoạt động đầu tư chủ yếu của dự án là mua sắm trang thiết bị phần cứng, nâng cấp và tích hợp hệ thống phần mềm, xây dựng hệ thống chuyển mạch và máy rút tiền tự động ATM, tiến đến triển khai dịch vụ thẻ, xây dựng Trung tâm Phục hồi Dữ liệu sau Thảm họa.”

Nhận định về việc ký kết hợp đồng tư vấn với KPMG (Singapore), ông Đỗ Trung Thành khẳng định: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã ý thức được rằng: đối với một dự án quan trọng và đòi hỏi các chuẩn mực quốc tế như thế này, không thể thiếu một nhà tư vấn nước ngoài đủ năng lực.

Quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn đã được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục do NHNN và WB quy định. Kết quả là tập đoàn quốc tế KPMG Business Advisory (Singapore) đã vượt qua các nhà thầu khác, trở thành nhà tư vấn chính thức cho Maritime Bank”.

Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu hiện nay, nhiều ngân hàng Việt Nam đã và đang chủ động, tích cực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật. Đó là nỗ lực rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, trong khi công nghệ ngân hàng của ta về cơ bản còn thua kém các nước khác, thiết nghĩ các ngân hàng Việt Nam cũng rất nên tham gia những dự án này để tận dụng nguồn vốn và kinh nghiệm quản lý cũng như các công nghệ hiện đại của thế giới trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của mình. 

TƯỜNG MINH

Maritime Bank là một trong hai Ngân hàng TMCP được World Bank lựa chọn tham gia Dự án giai đoạn 1 cùng với 4 Ngân hàng Thương mại Quốc doanh lớn nhất Việt Nam là NH Ngoạïi Thương (Vietcombank), NH Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank), NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NH Công Thương Việt Nam (Incombank). Trong Giai đoạn 2, Maritime Bank là NHTMCP duy nhất tham gia Dự án cùng với NHNN và 3 Ngân hàng Thương mại Quốc doanh. Trong tương lai, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2008 với tổng giá trị dự án đạt 3.190.000 USD.

Các tin, bài viết khác