Ủy quyền Sở GTVT TPHCM đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

SGGP
UBND TPHCM vừa ủy quyền cho Sở GTVT thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ kinh phí chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của sở.

Cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; lựa chọn và quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; phê duyệt dự toán kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác. 

Việc ủy quyền được thực hiện từ ngày 28-3 đến hết ngày 31-12-2022.

PHAN NGUYỄN

Các tin, bài viết khác

Phòng cháy chữa cháy

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiều giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo Sở TN-MT TPHCM, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, TPHCM đã và đang triển khai nhiều kế hoạch hành động để ứng phó. Đơn cử như trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố thực hiện công tác kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng ở doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng trên 6 triệu kWh/năm. 

Phát triển bền vững