Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND là cơ quan tương đương cấp Sở

SGGPO
Sáng 18-9, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Báo cáo Tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến vào dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

Đối với địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND là cơ quan tương đương cấp Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND và Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND, đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Về cơ cấu, tổ chức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh được tổ chức thành các phòng gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Công tác HĐND; Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH có thể quyết định thành lập thêm 1 phòng để phụ trách mảng công việc có tính chất tương đối độc lập, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng trực thuộc sau khi xin ý kiến của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND cấp tỉnh. Phòng có thể có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng được quy định cụ thể như sau: Phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và TPHCM có ít hơn 10 biên chế công chức, phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh loại I có ít hơn 9 biên chế công chức, phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh loại II và loại III có ít hơn 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng;

Phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và TPHCM có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh loại I có từ 9 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng;

Phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 Phó Trưởng phòng.

Biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND nằm trong tổng biên chế hành chính của địa phương, do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Biên chế ĐBQH và đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không thuộc biên chế công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh mà thuộc biên chế khối lãnh đạo các cơ quan dân cử ở địa phương trong tổng số lượng biên chế cán bộ, công chức của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó.

Về chế độ làm việc, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh là người đứng đầu, điều hành công việc chung của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND cấp tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Chánh Văn phòng.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Các thí sinh lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Du lịch cùng con 2022”

Du lịch cùng con 2022: Thắp lửa tình yêu văn hóa Việt và tiếng Việt

Tijn Konings Lê, 7 tuổi, ở Hà Lan, tự sáng tác nhạc nền bài thi Cùng ông bà du lịch, giai điệu nhẹ nhàng gợi nhớ kỷ niệm đẹp ở Việt Nam. Bách Tùng, 19 tuổi và Hà Linh, 23 tuổi, người Đức gốc Việt, chia sẻ mùa hè này về Việt Nam để thăm quê và học tiếng Việt. 

Bút Sài Gòn

Cần thêm chiều rộng

- Nếu dòm tin tức trên truyền thông, dễ có cảm giác dường như môn thể thao duy nhất được quan tâm ở xứ mình là bóng đá? Vậy các môn khác đang tồn tại ra sao?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Thống nhất trình Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

Chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thông báo: Tất cả 44 ủy viên, thành viên của Hội đồng Thẩm định đã thống nhất thông qua hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới. Các thành viên đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

Tin buồn

" />