VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính

VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính

VNG, một trong những công ty công nghệ và Internet hàng đầu Việt Nam vừa có tổng kết hoạt động năm 2018 khá thú vị, trong đó sự kiện số 2 và số 8 được xem là nổi bật, đáng chú ý trong lĩnh vực của công ty này. 

VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 2
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 3
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 4
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 5
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 6
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 7
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 8
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 9
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 10
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 11
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 12
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 13
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 14
VNG, một năm khá thú vị qua 15 sự kiện chính ảnh 15
 

VNG, một trong những công ty công nghệ và Internet hàng đầu Việt Nam vừa có tổng kết hoạt động năm 2018 khá thú vị, trong đó sự kiện số 2 và số 8 được xem là nổi bật, đáng chú ý trong các lĩnh vực của công ty này. 

Tin cùng chuyên mục