Vững bước tiến lên phía trước

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được đăng toàn văn trên Báo SGGP ngày 7-10-2020 cho chúng ta thấy có sự điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở tiếp thu góp ý của Đảng bộ, của các tầng lớp Nhân dân, của cấp trên và diễn biến của tình hình thực tế, trong đó có ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Là một Đảng bộ hình thành sớm ngay từ đầu khi thành lập Đảng, trong quá trình phát triển, có những thời điểm rất khó khăn nhưng nhờ bản lĩnh kiên cường và phát huy sức mạnh đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân nên đã vượt qua, giữ vững vai trò lãnh đạo, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, diễn ra từ ngày 14 đến18-10-2020, cán bộ, đảng viên và người dân TP đặt nhiều kỳ vọng, đây sẽ là dịp nhận rõ thực trạng tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển mới bền vững và mạnh mẽ.

Báo cáo chính trị khẳng định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 TP đã đạt những thành tựu trên các lĩnh vực, giữ vững vị trí đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước (đóng góp 22,2% GDP và 27% thu ngân sách cả nước), chất lượng kinh tế được cải thiện, năng suất lao động bằng 2,6 lần năng suất cả nước. Văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, an sinh xã hội bảo đảm, việc chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân đã tạo được sự chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng có chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, văn kiện cũng đã chỉ rõ những hạn chế trong việc phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, những điểm nghẽn và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, các chương trình đột phá. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng có lúc còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm bị xử lý theo pháp luật làm ảnh hưởng đến Đảng, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, hệ thống chính trị thành phố. Thiếu biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức. Hiệu quả của việc đánh giá cán bộ còn hạn chế.

Báo cáo chính trị đã nêu 6 bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công; việc ban hành các chính sách phải đảm bảo an dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; coi trọng việc giữ gìn đoàn kết, phát huy năng động, sáng tạo và tinh thần dám chịu trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục hoàn thiện phương pháp lãnh đạo đối với chính quyền và cơ chế Đảng chịu trách nhiệm trước Nhân dân, trước pháp luật về các quyết định của mình; có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết.  

Với vai trò, vị trí của mình, TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu ở mức cao nhất có thể, với tinh thần trách nhiệm, tầm nhìn và tinh thần tự đòi hỏi cao. Trong đó có 8 quan điểm, phương hướng phát triển, 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 4 chương trình phát triển thành phố. Cùng với việc chủ động đề xuất những đề án, cơ chế chính sách phù hợp nhằm tạo thêm xung lực mới. Đó là đề án về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP; đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM; đề án thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM; đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố…

Sự phát triển của TPHCM có ý nghĩa cho bước phát triển, đi lên của cả nước, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu gắn với 3 mốc thời gian. Đến năm 2025, sẽ là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 - 9.000 USD. Đến năm 2030 là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 - 14.000 USD. Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 40.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo cáo chính trị nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đặc biệt, chủ đề đại hội lần này đề cập trước hết là “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân”. Sự phấn đấu nêu gương, nói đi đôi với làm, nhất là đối với người đứng đầu mới tạo được niềm tin trong Đảng và trong dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Xây dựng Đảng, con người không làm tốt thì không thể làm tốt kinh tế”. Trong tình hình mới, trong điều kiện kinh tế thị trường, xuất hiện những thách thức mới, nhất là “nhóm lợi ích”, chủ nghĩa cá nhân với những biểu hiện tinh vi như cục bộ trong công tác cán bộ nên không chọn được người tài, người tốt mặc dù vẫn bảo đảm quy trình hoặc vụ lợi trong các vấn đề liên quan đến lợi ích như đất đai, dự án… Tình trạng quan liêu chỉ lo hoạt động bên trên, lo tác nghiệp với máy móc, giấy tờ, báo cáo…, không sâu sát cơ sở, thiếu lắng nghe, giải quyết thấu đáo những bức xúc của dân, không am hiểu và đánh giá đúng cán bộ… cũng đang là mặt yếu cần khắc phục.

TPHCM là một đô thị đặc biệt, nhiều việc đòi hỏi phải xử lý nhanh, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần trách nhiệm cao. Trong tình hình chính sách pháp luật còn xung đột, chồng chéo phải mạnh dạn đề xuất và kịp thời tháo gỡ, nếu không sẽ trì trệ và có thể có những mặt bị tụt hậu. Sự cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ thông tin, phối hợp tốt giữa các ngành theo chiều ngang, chiều dọc là hết sức quan trọng và cần thiết, chứ không chỉ có phê bình, kỷ luật.

Chất lượng cán bộ, nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định trong việc thực thi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đề án, chương trình đặt ra. Chính vì thế, việc lựa chọn, giới thiệu người vào cấp ủy trong đại hội Đảng lần này, người ứng cử vào cơ quan dân cử nhiệm kỳ tới, cũng như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên các lĩnh vực, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của lớp người trẻ… là những nguồn lực cần được quan tâm đúng mức.

 Hơn lúc nào hết, trước đòi hỏi của sự phát triển, trước những thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực có thể huy động của một thành phố lớn, trước những hạn chế và những khó khăn thử thách, một Đảng bộ mạnh với gần 250.000 đảng viên sẽ tiếp tục dựa vào dân để xây dựng Đảng, sẽ phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết để đưa TP đi lên.

Với tất cả niềm tự hào và tinh thần cầu thị, với truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, chúng ta có niềm tin TPHCM sẽ vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc Nhân dân, vững bước tiến lên phía trước, xứng danh thành phố rực rỡ tên vàng. 

Đọc nhiều nhất

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cao tốc Nha Trang – Cam Lâm vào chiều ngày 26-1 (mùng 5 Tết). Ảnh: LÊ KIÊN

Vượt gió ngược, duy trì tăng trưởng cao, bền vững

Theo Nghị quyết 01/2023/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trước ngày 20-1, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn tất việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai nghị quyết.