Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Ngày 23-1, UBND tỉnh Long An tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

so-ket-bien-phong-3916.jpg
Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh Long An trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân và tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh mong muốn tỉnh Long An tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành, các lực lượng, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở khu vực biên giới, có nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 01 ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đồng thời, trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” cần hướng vào thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là lực lượng BĐBP toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia để nâng cao ý thức, cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Lâm đề nghị lực lượng BĐBP tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đoàn kết quân dân, giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, đấu tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại của kẻ địch và các loại đối tượng vào nội bộ, phải làm tốt việc xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn, trong thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trong 5 năm qua, lực lượng BĐBP toàn tỉnh Long An tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được 2.150 cuộc/54.670 người dự; vận động các nguồn lực xây tặng 255 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân biên giới trị giá gần 15 tỉ đồng.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng BĐBP toàn tỉnh Long An thực hiện tốt công tác đối ngoại góp phần giữ vững và phát huy tình đoàn kết hữu nghị với chính quyền và nhân dân Campuchia.

Với những thành tích đạt được, trong 5 năm qua trên địa bàn tỉnh có 220 tập thể, 680 cá nhân được các cấp khen thưởng; 212 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung ngày biên phòng toàn dân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung Ngày biên phòng toàn dân; tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Tin cùng chuyên mục