Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển

Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển

Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 1
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 2
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 3
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 4
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 5
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 6
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 7
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 8
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 9
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 10
Xem ngư dân kéo lưới bắt cá dọc bờ biển ảnh 11

NGỌC OAI - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác