Ý kiến trái với chủ trương, đường lối của Đảng, trái Hiến pháp thì không tiếp thu, nhưng cần giải trình thuyết phục

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo, thẩm tra dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội nhận định, công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thực hiện nghiêm túc
Chủ tịch Quốc hội nhận định, công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được thực hiện nghiêm túc

Văn phòng Quốc hội vừa ban hành Thông báo số 2083/TB-VPQH nêu rõ kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Bộ TN-MT về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo thông báo, sau cuộc họp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Bộ TN-MT về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhận định, công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ đã được thực hiện nghiêm túc và nhận được sự hưởng ứng tích cực, rộng khắp của các giai tầng xã hội và các giới đối với dự án luật này.

Các ý kiến phát biểu đều ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, cơ quan của Chính phủ, trong đó trực tiếp là cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ TN-MT) và Bộ Tư pháp; các cơ quan của Quốc hội, trong đó trực tiếp là Ủy ban Kinh tế với vai trò cơ quan chủ trì thẩm tra, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận... Bên cạnh những ý kiến góp ý về nguyên tắc chung đã có những ý kiến đóng góp cụ thể đối với các quy định của dự thảo luật.

Kết quả lấy ý kiến nhân dân cần khẩn trương gửi về Chính phủ (qua Bộ TN-MT) để tổng hợp, đồng thời gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) để theo dõi, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân phải toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ. Báo cáo cần nêu bật các vấn đề lớn, trọng tâm; đánh giá xu hướng ý kiến, các kiến nghị đề xuất nhằm lựa chọn một số vấn đề quan trọng nhất còn có ý kiến khác nhau hoặc chưa rõ trong dự án luật để tiếp tục tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến tọa đàm sâu hơn, kỹ hơn và đề xuất phương án tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

“Đối với các ý kiến trái với chủ trương, đường lối của Đảng, trái Hiến pháp thì không tiếp thu nhưng cần giải trình thuyết phục; đối với những ý kiến đúng đắn, cần thiết nhưng chưa có kết luận của Trung ương thì có thể nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền”, người đứng đầu Quốc hội nêu rõ.

Người đứng đầu Quốc hội cũng yêu cầu hồ sơ của dự án luật phải được gửi đến cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội trước ngày 8-4 để thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng quy định.

Trường hợp cần thiết, Tổng Thư ký Quốc hội bố trí một phiên họp riêng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong tháng 4, trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5).

Tin cùng chuyên mục