40,7% doanh nghiệp dự báo sẽ kinh doanh tốt hơn quý 2

Theo kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý vừa được Tổng cục Thống kê công bố, có 40,7% doanh nghiệp dự báo hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 3 sẽ tốt hơn quý 2, có 17,1% doanh nghiệp lo khó khăn hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ này không đồng đều giữa các khu vực doanh nghiệp. Khu vực doanh nghiệp nhà nước lạc quan hơn cả, với 43% doanh nghiệp nhận định tình hình tốt hơn; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đứng thứ hai, với 42,6% cùng quan điểm; tỷ lệ này với doanh nghiệp tư nhân là 39,6%. Tỷ lệ doanh nghiệp thấy khó khăn ở nhóm doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng cao nhất: 17,3% so với 16,4% của khu vực doanh nghiệp nhà nước và 16,8% của khu vực doanh nghiệp FDI. Đây là cuộc điều tra hàng quý do cơ quan thống kê quốc gia thực hiện, với sự tham gia của 6.114 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 6.056 doanh nghiệp ngành xây dựng.

Nhìn tổng thể, 2 khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là “nhu cầu thị trường trong nước thấp” và “tính cạnh tranh cao” với tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn lần lượt là 53,4% và 50,4%. Chính vì vậy, 28,9% doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước cần tiếp tục có các biện pháp kích cầu trong nước hiệu quả, tăng cường tuyên truyền để “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục