6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được diễn ra từ 7 giờ - 19 giờ chủ nhật, ngày 23-5 tới.

6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp ảnh 1