88,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Theo Bộ TN-MT, những năm qua, việc đầu tư cho lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, cung cấp nước cho công nghiệp, nước sạch cho sinh hoạt đã từng bước được quan tâm, chú trọng; đã đầu tư trên 900 công trình thủy lợi quy mô tưới trên 200ha/công trình, về cơ bản cấp đủ nước sạch cho các đô thị và 88,5% số dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

Tuy nhiên, công tác đầu tư, bố trí nguồn lực còn thiếu cân đối; bố trí vốn không đủ, thiếu đồng bộ, chưa hiệu quả khi còn nhiều công trình dở dang. Kinh phí bố trí cho điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số… còn thiếu và chưa đồng bộ để giải quyết đứt điểm những vấn đề đặt ra.

Đọc nhiều nhất

Phát triển bền vững

Hoài Ân chắt chiu nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bộ

Là huyện trung du, miền núi tỉnh Bình Định, huyện Hoài Ân những năm qua nổi bật bởi phát triển nông nghiệp, đang hướng đến ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song với đó, huyện đang tập trung các nguồn lực và nhiều giải pháp để tạo sự phát triển đồng bộ, trong đó chăm lo đầu tư về giáo dục, hạ tầng giao thông miền núi đang được huyện hết sức chú trọng.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL.