97,08% khách hàng giao dịch trực tuyến

SGGP

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TPHCM, đến nay đã có 97,08% tỷ lệ khách hàng giao dịch trực tuyến với ngành điện về các vấn đề trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Theo đó, Trung tâm Chăm sóc khách hàng là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ cung cấp điện của khách hàng.

Cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, như cấp điện mới, thực hiện hợp đồng mua bán điện; tra cứu thông tin, tư vấn sử dụng điện, thanh toán tiền điện trực tuyến trên website chăm sóc khách hàng cskh.hcmpc.vn…

GIA LINH

Các tin, bài viết khác