Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 30-1 đến ngày 5-2-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Nguyễn Thị Nhất – HCCG 21-08 (05-2): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P. 7, Q. 5): 200.000đ, Bạn đọc (Quận 1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Vận tải Lê Trí (164 Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Đình Minh Nhật – HCCG 21-07 (29-1): Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Nguyễn Đức Hào (Quận 10): 1.000.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Cô Hải (Bắc Hải, P. 6, Q. Tân Bình) : 1.000.000đ, chị Khuê (HTV): 1.000.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4): 250.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, Q. 6): 250.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 90397 (CK): 200.000đ, Pham Ngoc Tan (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 84884 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 43863 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 053125 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 35674 (CK): 2.000.000đ, Duong Van Nhung (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 56487 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 39999 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 39999 (CK): 500.000đ, Nguyen Phi Diep (CK): 200.000đ, anh Toan – Đồng Nai (CK): 1.000.000đ, Co Phan (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 73417 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 66868 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 29002 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 85549 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 700.000đ, Luong Phu Vinh - 52 Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 09017 (CK): 200.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ, , Bạn đọc TK số… 00315 (CK): 500.000đ, Ông Vo Van Thuong +  bà Phan Thi Huu Thang (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lê Thị Như Ý – HCCG 21-06 (22-1): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Hương (Q. 7): 200.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, Q. 6): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 053125 (CK): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 700.000đ, Hung.HT (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp gđ. chị Y Tỷ – HCCG 21-05 (19-1): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang  (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, ông - bà Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ,Bạn đọc TK số… 053125 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 700.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Bich Dao (CK): 200.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp gđ ông Nguyễn Văn Ngon - HCCG 21-04 (15-1): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, Q. 6): 250.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc  (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang  (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 17927 (CK): 700.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Bich Dao (CK): 200.000đ, Tran Ngoc Binh Minh (CK): 600.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp bé Đặng Mai Lý Hoàng Phương - HCCG 21-03 (12-1): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, cô Hương (Q. 7): 200.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4): 250.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, Q. 6): 250.000đ, Lý Bích Châu (Hưng Phú, P. 9, Q. 8): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang  (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Hung.HT (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Lien (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 00315 (CK): 500.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp chị Võ Thị Liên – MS: HCCG 21-02 (08-01): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4): 250.000đ, Trần Hữu Thanh (Hưng Phú, P. 9, Q. 8): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang  (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp anh Trần Trọng Tuyên – MS: HCCG 21-01 (05-1): Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4): 250.000đ, Trần Hữu Quang (Hưng Phú, P. 9, Q. 8): 200.000đ, ông - bà Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Thủy (25-12): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4): 250.000đ, Trần Nhật Quang (Hưng Phú, P. 9, Q. 8): 200.000đ.

Giúp anh Lê Duy Thủy (21-12): Trần Duy Quang (Hưng Phú, P. 9, Q. 8): 200.000đ, ông - bà Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ, Pham Thi Mai Thu (CK): 200.000đ.

Giúp anh Trần Văn Biển (01-12): ông- bà Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ.

Giúp bà Hồ Thị Vàng (6-11): ông - bà Phùng Gia Anh (Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh): 300.000đ.

Giúp bé Thạch Vũ Luận (30-10): Bạn đọc TK số… 00315 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Xuân ấm cho bệnh nhi nghèo – Báo SGGP: BIDV HCM (CK): 80.000.000đ.

Ủng hộ chương trình “Chia sẻ cùng người dân vùng lũ miền Trung” báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội- Từ thiện Báo SGGP: Trần Thị Thanh Thủy (Toronto - Canada): 100 CAD, Trần Thị Kim Oanh (Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Luu Kien Trung (CK): 1.000.000đ, Nguyen Duy Chung (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ HB Nguyễn Văn Hưởng báo SGGP: Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh (CK): 35.500.000đ, BS. Ngoc Dung (CK): 25.000.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.200.000đ, Công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa ô tô Phát Tường (872/71/16 Quang Trung, P. 8, Q. Gò Vấp): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo BV Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.200.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.100.000đ.

Giúp Trung tâm Dưỡng lão Thạnh Lộc: Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC - CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Mẹ mắc bệnh ung thư, con nhỏ phải nghỉ học

Khi phát hiện bản thân mang bệnh nan y cũng là lúc chị Lâm Thị Diệu Hiền (39 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) ly thân với chồng. Vậy là chị một mình vừa gồng gánh nuôi con gái nhỏ, vừa tự thân chống chọi với căn bệnh quái ác.

Bạn đọc tiếp sức