Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 18 đến ngày 24-5-2022)

SGGPO
Từ ngày 18 đến ngày 24-5-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Hồ Viết Đạt HCCG 22-32 (24-5): Bạn đọc (Q.1): 1.000.000đ, Lê Thị Bé (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Dang Anh Tu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 57763 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 94719  (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số.. 42016 (CK): 500.000đ, Quy Thien nguyen Lucky (CK): 3.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 74258 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 53636 (CK): 200.000đ.

Giúp gđ. Anh Huỳnh Văn Trường HCCG 22-31 (20-5): Nguyễn Ái Việt (Q.5): 2.000.000đ, Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên - An Giang): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, P. Dung (Bình Dương): 500.000đ, Van Ai Vi (CK): 500.000đ, Le Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31029 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Duong Thi Nham (CK): 100.000đ, Nguyen Huu Vinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 01984 (CK): 2.000.000đ, Tam Luong +To Thi Phan (CK): 500.000đ, Ha (CK): 200.000đ, Le Thi Phuong Thao (CK): 400.000đ, bạn đọc TK số… 37727 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 47839 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ, Bạn đọc TK số… 45002 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 35212  (CK): 500.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 02087 (CK): 500.000đ, Nguyen Huu Hien Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 79178 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 89050 (CK): 500.000đ, Dinh Van Quang (CK): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 04743 (CK): 200.000đ, Vu Thi Kim Lien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 55704 (CK): 500.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Ong Tu Van (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 73121 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 78141 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 67947  (CK): 1.000.000đ, Dao Thuy Linh (CK): 500.000đ.

Giúp bé Lê Thị Như Ý HCCG 22-30 (17-5): Nguyễn Đức Hào (Q. 10): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Chen Hung Ta (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 60769  (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 400.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Mr. Duong Van Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 38001 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ, Pham Thanh Liem (CK): 1.200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Le Thi Thanh Tung (CK): 200.000đ, Le Pham Thuy Trang (CK): 500.000đ.

Giúp chị Lâm Thị Diệu Hiền HCCG 22-29 (13-5): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Nguyễn Ái Việt (Q.5): 2.000.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, bạn đọc: 250.000đ,Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Chen Hung Ta (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 07378 (CK): 100.000đ, bạn đọc TK số… 72619 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 53201 (CK): 200.000đ, Nguyen Ha Manh Lan (CK): 100.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ,  Nguyen Van Ung (CK): 1.500.000đ.

Giúp bé Đinh Bảo Hân HCCG 22-28 (10-5): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3): 500.000đ, Nguyễn Ái Việt (Q.5): 2.000.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Chen Hung Ta (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Phương Uyên HCCG 22-27 (06-5): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 66678 (CK): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 90.000đ.

Giúp bà Huỳnh Túy Hoa HCCG 22-26 (03-5): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp anh Phùng Ngọc Sơn HCCG 22-25 (29-4): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trương Phú Thiện HCCG 22-24 (26-4): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, Galle Watch 41 Thi Sach - Ha Noi (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Ngọc Giang HCCG 20-23 (19-4): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Ho Ngoc Ha -P.10, Q.GV (CK): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp ông Đinh Văn Nhỏ HCCG 22-22 (12-4): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Diệu Chúc (Q.1): 100.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ, 

Giúp bé Huỳnh Thanh Diệu HCCG 22-21 (05-4): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Hoài Anh HCCG 22-20 (01-4): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tran Ba Duong (CK): 50.000đ.

Giúp bé Trần Minh Khôi HCCG 22-19 (29-3): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Nguyễn Quốc Ái HCCG 22-18 (25-3): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp anh Ngô Văn Kiểm HCCG 22-17 (22-3): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P.9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Pham Phuong Minh (CK): 25.586đ, Nguyen Huu Kien (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Mai Huong (CK): 200.000đ, Duc Nhung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ,  Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ.

Ủng hộ chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà từ thiện tại Đắk Nông ngày 28-5 của báo SGGP: Quỹ Bella Love Foundation (đường 46, KP.4, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số… 40701 (CK): 1.000.000đ, Tran Phi Long (CK): 30.000.000đ, Dinh Nhu Duc Tien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 57013 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 27010 (CK): 2.000.000đ, Hong Hiep (CK): 5.000.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.500.000đ.

Ủng hộ bệnh nhân Ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

VIỆT NGA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Hai mẹ con cùng đổ bệnh

Hàng chục năm nay, chị Lê Thị Xuân (44 tuổi, ngụ thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bị bệnh tâm thần phân liệt, phải dựa vào sự chăm sóc của mẹ già và người em trai. 

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).
" />