Bảng vàng Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 19 đến 25-10)

Từ ngày 19 đến ngày 25-10-2022, Quỹ xã hội - từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:


Giúp anh Bùi Như Phấn HCCG 22-67 (25-10): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 02149 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 46075 (CK): 1.000.000đ, Hong Hiep (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 59027 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 51857 (CK): 500.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ,  Bạn đọc TK số… 04928 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31278 (CK): 100.000đ.

Giúp Bà Nguyễn Thị Hường HCCG 22-66 (21-10): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, Thái Công Minh (Nguyễn Thị Thập, Q.7): 250.000đ, ông Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Pham Huu Phuoc (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Viet Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00027 (CK): 300.000đ,  Hoang Thi Nguyet Anh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, bạn đọc TK số… 19258 (CK): 100.000đ, Gd. Do Van Minh (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, P.Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 72076 (CK): 500.000đ,  Du Thi My Dung (CK): 300.000đ,  ong Dang Thanh Quang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65729 (CK): 400.000đ, BS. Nguyen Huu Tho - Benh vien huyen Nha Be (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Chu Nghia Q.TB (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 66989  (CK): 500.000đ.

Giúp ông Lương Chánh HCCG 22-65 (18-10): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, Thái Công Minh (Nguyễn Thị Thập, Q.7): 250.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp cháu Lê Nguyễn Thị Trang HCCG 22-64 (14-10): Tăng Thị Xuân Kim (Quận 4): 500.000đ, Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, ông Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bác sĩ Nguyễn Thế Trường HCCG 22-63 (11-10): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, ông Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Kieu Thu (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 39455 (CK): 100.000đ.

Giúp ông Nguyễn Bảo Nhuận HCCG 22-62 (07-10): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, ộng Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Đặng Gia Huy HCCG 22-61 (27-9): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 150.000đ, ông Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. Bà Huỳnh Thị Hoa  HCCG 22-60 (23-9): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ.

Giúp gđ. Ông Trần Ngọc Nhựng  HCCG 22-59 (20-9): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Thi Huong (CK): 10.000đ, Tran Thi Thuy Dung (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thuy (CK): 20.000đ, Tran Thi Thu Hien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 14073 (CK): 20.000đ, Le Thi My Ha (CK): 20.000đ, Le Thi Duong (CK): 20.000đ, Vu Thi Chi (CK): 20.000đ, Lai Quang Minh (CK): 20.000đ, Ly To Yen (CK): 20.000đ, Le Thi Thuong (CK): 20.000đ, Tran Thi Ngoc Anh (CK): 20.000đ, Luong Thi Hien (CK): 20.000đ, Luong Thi Xoan (CK): 20.000đ, Tran Thi Bao Ngoc (CK): 20.000đ, Pham Thi Thu Hong (CK): 20.000đ, Dinh Thi Hoang Dung (CK): 10.000đ, Phung Van Hiep (CK): 20.000đ, Le Khanh Toan (CK): 10.000đ, Hoang Thu Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 66666 (CK): 20.000đ, Hoang Thi Tuyen (CK): 20.000đ, Ly Thi Hang (CK): 20.000đ, Huynh Thi Cam Thuy (CK): 20.000đ, Thi Chanh Thi (CK): 20.000đ, Tran Truong Thuy Tien (CK): 20.000đ, Pham The Anh (CK): 20.000đ, Be Thi Hao (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Trang Thanh (CK): 40.000đ, Nguyen Thi Binh (CK): 10.000đ, Pham Thi Huyen Trang (CK): 10.000đ, Vo Thi Ut Mi (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Nhu Hoa (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 01427 (CK): 506.000đ, Dam Thi Ngoc Trang (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Kim Oanh (CK): 20.000đ, Nguyen Thong Thanh (CK): 20.000đ, Tran Quang Hien (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ha My (CK): 20.000đ, Tran Van Hoang (CK): 10.000đ, Ha Cam Nhung (CK): 10.000đ, Trieu Mui Senh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Xuan Tai (CK): 20.000đ, thuy1999 (CK): 20.000đ, Duong (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 57532 (CK): 20.000đ, Ly Thi Men (CK): 20.000đ, Phung Thi Vi (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thuy Linh (CK): 20.000đ, Luong Thi Thuy Trang (CK): 20.000đ, Thieu Thi Quynh (CK): 20.000đ, Huynh Van Linh (CK): 20.000đ, Hoang Thi Huong (CK): 20.000đ, Vu Thi Ly (CK): 20.000đ, Dinh Van Hao (CK): 20.000đ, Vu Thi Yen (CK): 10.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 20.000đ, Tran Hanh Ngan (CK): 100.000đ, Huyen (CK): 20.000đ, Hoang Thi Hue (CK): 20.000đ, Truong Quang An (CK): 20.000đ, Cao Minh Tan (CK): 10.000đ, Pham Chi Hai (CK): 20.000đ, Ha Thi Binh (CK): 20.000đ, Tran Thi Dung (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Kim Phuong (CK): 20.000đ, Pham Thi Hong (CK): 10.000đ, Pham Thi Nhai (CK): 20.000đ, Do Thi Huong Cham (CK): 50.000đ, Trinh Khac Son (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ, Liên Chi Hội Phụ sản TP.HCM (CK): 50.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 12.500.000đ.

Giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 22714 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 74455 (CK): 20.000đ, Ho Thi Thanh (CK): 20.000đ, Tran Thi Huong (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 3443 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 27401 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 54222 (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thuy Vy (CK): 20.000đ, H Cuong Nie Cieu (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…94484 (CK): 20.000đ, Ha Thi Tam (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 23044 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 58010,(CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 70119 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 62036 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 12637 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 95929 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thanh Hien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…  98503 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Phuong (CK): 20.000đ, To Thi Muoi (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 69272 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 79086  (CK): 20.000đ, Do Thi Truc Linh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 140.000đ, Bạn đọc TK số… 96816 (CK): 20.000đ, Le Thi Cam Ha (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 44243 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 85317 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…79086 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…01255 (CK): 20.000đ, Tran Kim Phung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…75455 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…91875 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 07508 (CK): 20.000đ, Pham Tuan Dat (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 05592 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 48980 (CK): 3.000.000đ, Dang Thi Kim Ngan (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Phuong Thoa (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 04808 (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 18888 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 58379 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 10402, (Ck): 20.000đ, Nguyen Thi Hue (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 63011 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 16617 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…24105 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 88538 (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Giau (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 92317 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 02476 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 03881 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 17032 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 13012(CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 18388 (CK): 3.000.000đ, Luong Thi Ngoc Tram (CK): 20.000đ, Do Thi Thuy (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 89737 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 89372 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…48895 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 42904 (CK): 20.000đ, Nguyen Hai Son (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 14013 (CK): 20.000đ, Vo Anh Toan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 80996 (CK): 20.000đ, Ly Thi Huong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 50305 (CK): 20.000đ, Doan Thi Que Tiet (CK): 20.000đ, Do Trung Thu (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 24884 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 95710 (CK) 20.000đ, Bạn đọc TK số… 66141 (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Trung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 18888 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 00881(CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 07703(CK): 20.000đ, Vu Ngoc Sinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 38017 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 57230 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 54225 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 05314 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Manh (CK): 300.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bà Huỳnh Thị Nguyện (Quận 2): 10.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Ước gì gánh được nỗi đau của con!

Là con trai út trong nhà, mặc dù rất ham học nhưng em Lý Trung Quang (ảnh, 18 tuổi, ở thôn 6, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm kiếm tiền phụ bố lo chữa bệnh cho mẹ.

Bạn đọc tiếp sức