Bảng vàng Quỹ xã hội - từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 19 đến 25-10)

Từ ngày 19 đến ngày 25-10-2022, Quỹ xã hội - từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:


Giúp anh Bùi Như Phấn HCCG 22-67 (25-10): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 02149 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 46075 (CK): 1.000.000đ, Hong Hiep (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 59027 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 51857 (CK): 500.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ,  Bạn đọc TK số… 04928 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31278 (CK): 100.000đ.

Giúp Bà Nguyễn Thị Hường HCCG 22-66 (21-10): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, Thái Công Minh (Nguyễn Thị Thập, Q.7): 250.000đ, ông Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Pham Huu Phuoc (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Viet Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00027 (CK): 300.000đ,  Hoang Thi Nguyet Anh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, bạn đọc TK số… 19258 (CK): 100.000đ, Gd. Do Van Minh (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 85004 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, P.Bang + P.Thanh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 72076 (CK): 500.000đ,  Du Thi My Dung (CK): 300.000đ,  ong Dang Thanh Quang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Ong Tu Van (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc TK số… 90011 (CK): 100.000đ, Ba To Thi Phan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 65729 (CK): 400.000đ, BS. Nguyen Huu Tho - Benh vien huyen Nha Be (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Chu Nghia Q.TB (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 66989  (CK): 500.000đ.

Giúp ông Lương Chánh HCCG 22-65 (18-10): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, Thái Công Minh (Nguyễn Thị Thập, Q.7): 250.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp cháu Lê Nguyễn Thị Trang HCCG 22-64 (14-10): Tăng Thị Xuân Kim (Quận 4): 500.000đ, Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, ông Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp bác sĩ Nguyễn Thế Trường HCCG 22-63 (11-10): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, ông Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Kieu Thu (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 39455 (CK): 100.000đ.

Giúp ông Nguyễn Bảo Nhuận HCCG 22-62 (07-10): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, ộng Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Nguyễn Đức Hào (Q.10): 400.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Đặng Gia Huy HCCG 22-61 (27-9): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ, Lê Nhơn (Q.8): 150.000đ, ông Nguyễn Thanh Vân - PD: An Tường (Đường số 6, KP.1, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức): 200.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. Bà Huỳnh Thị Hoa  HCCG 22-60 (23-9): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ.

Giúp gđ. Ông Trần Ngọc Nhựng  HCCG 22-59 (20-9): Cụ Diệu Chúc (Q.1, TPHCM): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Thi Huong (CK): 10.000đ, Tran Thi Thuy Dung (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thuy (CK): 20.000đ, Tran Thi Thu Hien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 14073 (CK): 20.000đ, Le Thi My Ha (CK): 20.000đ, Le Thi Duong (CK): 20.000đ, Vu Thi Chi (CK): 20.000đ, Lai Quang Minh (CK): 20.000đ, Ly To Yen (CK): 20.000đ, Le Thi Thuong (CK): 20.000đ, Tran Thi Ngoc Anh (CK): 20.000đ, Luong Thi Hien (CK): 20.000đ, Luong Thi Xoan (CK): 20.000đ, Tran Thi Bao Ngoc (CK): 20.000đ, Pham Thi Thu Hong (CK): 20.000đ, Dinh Thi Hoang Dung (CK): 10.000đ, Phung Van Hiep (CK): 20.000đ, Le Khanh Toan (CK): 10.000đ, Hoang Thu Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 66666 (CK): 20.000đ, Hoang Thi Tuyen (CK): 20.000đ, Ly Thi Hang (CK): 20.000đ, Huynh Thi Cam Thuy (CK): 20.000đ, Thi Chanh Thi (CK): 20.000đ, Tran Truong Thuy Tien (CK): 20.000đ, Pham The Anh (CK): 20.000đ, Be Thi Hao (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Trang Thanh (CK): 40.000đ, Nguyen Thi Binh (CK): 10.000đ, Pham Thi Huyen Trang (CK): 10.000đ, Vo Thi Ut Mi (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Nhu Hoa (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 01427 (CK): 506.000đ, Dam Thi Ngoc Trang (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Kim Oanh (CK): 20.000đ, Nguyen Thong Thanh (CK): 20.000đ, Tran Quang Hien (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Ha My (CK): 20.000đ, Tran Van Hoang (CK): 10.000đ, Ha Cam Nhung (CK): 10.000đ, Trieu Mui Senh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Xuan Tai (CK): 20.000đ, thuy1999 (CK): 20.000đ, Duong (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 57532 (CK): 20.000đ, Ly Thi Men (CK): 20.000đ, Phung Thi Vi (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thuy Linh (CK): 20.000đ, Luong Thi Thuy Trang (CK): 20.000đ, Thieu Thi Quynh (CK): 20.000đ, Huynh Van Linh (CK): 20.000đ, Hoang Thi Huong (CK): 20.000đ, Vu Thi Ly (CK): 20.000đ, Dinh Van Hao (CK): 20.000đ, Vu Thi Yen (CK): 10.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 20.000đ, Tran Hanh Ngan (CK): 100.000đ, Huyen (CK): 20.000đ, Hoang Thi Hue (CK): 20.000đ, Truong Quang An (CK): 20.000đ, Cao Minh Tan (CK): 10.000đ, Pham Chi Hai (CK): 20.000đ, Ha Thi Binh (CK): 20.000đ, Tran Thi Dung (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Kim Phuong (CK): 20.000đ, Pham Thi Hong (CK): 10.000đ, Pham Thi Nhai (CK): 20.000đ, Do Thi Huong Cham (CK): 50.000đ, Trinh Khac Son (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng Báo SGGP: Ho Thi Ngoc Lan (CK): 5.000.000đ, Liên Chi Hội Phụ sản TP.HCM (CK): 50.000.000đ, Tran Kim Binh (CK): 12.500.000đ.

Giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 22714 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 74455 (CK): 20.000đ, Ho Thi Thanh (CK): 20.000đ, Tran Thi Huong (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 3443 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 27401 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 54222 (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thuy Vy (CK): 20.000đ, H Cuong Nie Cieu (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…94484 (CK): 20.000đ, Ha Thi Tam (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 23044 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 58010,(CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 70119 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 62036 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 12637 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 95929 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thanh Hien (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…  98503 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Phuong (CK): 20.000đ, To Thi Muoi (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 69272 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 30001 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 79086  (CK): 20.000đ, Do Thi Truc Linh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 60769 (CK): 140.000đ, Bạn đọc TK số… 96816 (CK): 20.000đ, Le Thi Cam Ha (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 44243 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 85317 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…79086 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…01255 (CK): 20.000đ, Tran Kim Phung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…75455 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…91875 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 07508 (CK): 20.000đ, Pham Tuan Dat (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 05592 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 48980 (CK): 3.000.000đ, Dang Thi Kim Ngan (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Phuong Thoa (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 04808 (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 18888 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 58379 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 10402, (Ck): 20.000đ, Nguyen Thi Hue (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 63011 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 16617 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…24105 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 88538 (CK): 20.000đ, Tran Ngoc Giau (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 92317 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 02476 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 03881 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 17032 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 13012(CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 18388 (CK): 3.000.000đ, Luong Thi Ngoc Tram (CK): 20.000đ, Do Thi Thuy (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 89737 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 89372 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số…48895 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 42904 (CK): 20.000đ, Nguyen Hai Son (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 14013 (CK): 20.000đ, Vo Anh Toan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 80996 (CK): 20.000đ, Ly Thi Huong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 50305 (CK): 20.000đ, Doan Thi Que Tiet (CK): 20.000đ, Do Trung Thu (CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 24884 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 95710 (CK) 20.000đ, Bạn đọc TK số… 66141 (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Trung (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 18888 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 00881(CK): 20.000đ,  Bạn đọc TK số… 07703(CK): 20.000đ, Vu Ngoc Sinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 38017 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 57230 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 54225 (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số… 05314 (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Manh (CK): 300.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Bà Huỳnh Thị Nguyện (Quận 2): 10.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục