​ Bảng vàng Quỹ xã hội - Từ thiện Báo SGGP

Từ ngày 28-9 đến ngày 4-10-2022, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Đặng Gia Huy HCCG 22-61 (27-9): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, bà Cao Thị Hảo (Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Thái Công Minh (Nguyễn Thị Thập, Q.7): 250.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Tăng Văn Thái (Q.4): 500.000đ,  Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 25011 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 92657 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 41685 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 16008 (CK): 100.000đ, Nguyen Trung Khanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 25402 (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Cô Chi - P.13 - Q.8 (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 35012 (CK): 2.000.000đ, Bà To Thi Phan (CK): 300.000đ, Mach Duc Minh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Le Pham Thuy Trang (CK): 500.000đ, cô Chi (CK): 5.000.000đ, Hoang Duc Tuan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 20063 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. Bà Huỳnh Thị Hoa  HCCG 22-60 (23-9): Bạn đọc (Q.1): 1.000.000đ, bà Cao Thị Hảo (Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Thái Công Minh (Nguyễn Thị Thập, Q.7): 250.000đ, Hà Vĩnh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 01295 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 20063 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. Ông Trần Ngọc Nhựng  HCCG 22-59 (20-9): Bà Cao Thị Hảo (Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 31840 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 53199 (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Văn Huệ HCCG 22-58 (16-9): Bà Cao Thị Hảo (Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Vu Van Bon (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Huỳnh Hàn Du HCCG 22-57 (13-9): Bà Cao Thị Hảo (Q.3): 500.000đ, Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bảo Minh + Bảo Tiên (Q. Bình Thạnh): 1.350.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Trần Kim Lâu HCCG 22-56 (09-9): Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Giúp gđ. chị Nguyễn Thị Hoạt HCCG 22-55 (06-9): Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. chị Đoàn Thị Ngọc Lan HCCG 22-54 (23-8): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ.

 Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Hoang Van Toan (CK): 100.000đ, Nguyen Huu Kien (CK): 20.000đ,  Nguyen Thi Oanh (CK): 10.000đ, Ho Thuy Nga (CK): 10.000đ, Nguyen Van Quang (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hau (CK): 10.000đ, Nguyen Thu Hoan (CK): 10.000đ, Huynh Ngoc Dinh (CK): 20.000đ, Huynh Thanh Quang (CK): 500.000đ, Tran Ngoc Anh Thu (CK): 22.000đ, Bui Van Phong (CK): 10.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Nhu Quynh (CK): 20.000đ, Tran Thi Lan (CK): 20.000đ, Le Thi Thuong (CK): 20.000đ,  Dinh Thi Trang (CK): 20.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn: Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung: Nguyen Phuong Dong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (CK): 25.000đ, Bạn đọc TK số…79093 (CK): 200.000đ, Dzi Ho Duong va Tran Phat (CK): 1.500.000đ, Dau Thi Hang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 91987 (CK): 150.000đ, Vo Thi Thuy Duong (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK… 38127 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 04378 (CK): 1.000.000đ, Le Dinh Cong (CK): 10.000đ, Hoang Thi Ngoc Nhat Trang (CK): 10.000đ, Huynh Quang Loi (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 59934 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 16888 (CK): 1.000.000đ, Ha(CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 68888 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 60362 (CK): 110.000đ, Bạn đọc TK số… 88025  (CK): 700.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục