Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ 30-8 đến 5-9-2019

SGGPO
Từ ngày 30-8 đến ngày 5-9-2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Nguyễn Thị Thùy Tiên (8-4): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nga (1-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ. 

Giúp bé Nguyễn Lê Thảo Nhi (5-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Huệ (Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3): 1.000.000đ.

Giúp chị Trần Thị Liễu (8-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lê Thị Tuyết Loan (Q. 10): 500.000đ, Phan Thị Hồ Hải (Đường 28, Ao Sen, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Văn Lộc (12-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, cô Huệ (Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3): 1.000.000đ,  Phan Thị Hồ Hải (Đường 28, Ao Sen, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân): 200.000đ, Do Phung Xuan Nhan (CK): 200.000đ.

Giúp chị Mí Ta Mun (15-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Cao Thị Hảo (Q. 3): 700.000đ.

Giúp chị Dụng Tiền Hạnh Tiên (19-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Boc Minh Hung (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Chắc (22-8): Tăng Mỹ Chánh (Hòa Hảo, P. 5, Q. 10): 200.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Cụ Diệu Nguyên (Q. 4): 500.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Ngo Thuy Khanh (CK): 500.000đ, Nguyen Huyen Thi (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hoàng Minh Khang (26-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 250.000đ, cô Huệ (Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3): 1.000.000đ, Trần Thị Kim (Thủ Đức): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Lê Ngọc Hồng (CK): 2.000.000đ, Nguyen Xuan Thu (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số... 10013 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 61005 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ.

Giúp em Mai Thị Tú Trinh (30-8): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 3.000.000đ, Bạn đọc (Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Bạn đọc (Q. 11): 500.000đ, Nguyễn Thị Ba (Đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Cụ Diệu Nguyên (Q. 4): 500.000đ, Tôn Hữu Đức + Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 1): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 50155 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 46946 (CK): 100.000đ, Huynh Thi Cam Nhung (CK): 100.000đ, Trieu To Hoa (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Bich (CK): 300.000đ, Nguyen Anh Tuan (CK): 2.000.000đ, Nguyen Phuong Ngoc (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Tuyet Nhung (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Tham (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số... 61082 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 31992 (CK): 300.000đ, Vu Thi Lan Huong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 99014 (CK): 500.000đ, Bui Thi Anh Tuyet (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Huong Vy (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Yen (CK): 200.000đ, Lê Thị N - TK số...71162 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 68198 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 35019 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 91879 (CK): 200.000đ, Cô Hạnh PC04 Vũng Tàu (CK): 200.000đ, Tran Thi Thuy Ha (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 68208 (CK): 500.000đ, Nguyen Vinh Buu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 99000 (CK): 1.000.000đ, Tran Dai Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 15584 (CK): 200.000đ, Hong Uh Mai (CK): 500.000đ, Huynh My Phuong (CK): 192.300đ, Huynh Thanh Lan (CK): 200.000đ, Duong Hoang Ngoc Khue (CK): 300.000đ, Huynh Anh Dung Thanh (CK): 500.000đ, Vo Thi Huynh (CK): 300.000đ, Bui Thi Dinh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Dieu Linh (CK): 100.000đ, Huynh Thanh Thanh (CK): 500.000đ, Nguyen Huong Thu (CK): 300.000đ, Duong Thi Luong (CK): 200.000đ, Le Thi Mai Huong (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Thu (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 34003 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Ngoc (CK): 200.000đ, Le Van Hai (CK): 500.000đ, Duong Hong Son và Duong Huynh Nam Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 10003 (CK): 1.000.000đ, Ha Thi Hien (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy Nga (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tra My (CK): 500.000đ, Pham Van Huy (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số…31012 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 95783 (CK): 200.000đ, Nguyen Duy Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 76017 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 33009 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79011 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 91608 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 32457 (CK): 500.000đ, Nguyen Phat Loc (CK): 500.000đ, Le Thi Tan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 79744 (CK): 200.000đ, Tran Van Thanh (CK): 5.000.000đ, Co Chi HD (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Thai Anh (CK): 1.000.000đ, Vo Thi Kieu Linh (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Nhat Long (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 59003 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 77013 (CK): 500.000đ, Cô Lan + Anh Loan + Giang + My Trang - Long Xuyen, An Giang (CK): 2.000.000đ, To Thi Tu Anh (CK): 200.000đ, Nguyen Van Thao (CK): 500.000đ, Huynh Trung Tien (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 77776 (CK): 200.000đ, Cô Hanh (CK): 300.000đ, Do Thi Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Tram (CK): 1.000.000đ, Le Cong Khoi Anh (CK): 200.000đ, Vu Thi Tuyet Nhung - Thái Nguyên (CK): 200.000đ,Bạn đọc TK số... 90001 (CK): 500.000đ, Pham Le Hoang (CK): 500.000đ, Nguyen Mau Thien An- Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Luong (CK): 2.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Pham Thi Quynh Hoa (CK): 700.000đ,

Giúp bé Lê Thành Đạt (5-9): Chú Lễ (P. 5, Q. Gò Vấp): 200.000đ, Lê Thị Phương Thanh, Bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 00020 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 20994 (CK): 500.000đ, Luu Thi Mai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 29008 (CK): 100.000đ, Pham Thi Dao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 99898 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Dang Loan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 60150 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Kim Dinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 74019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 25004 (CK): 50.000đ, Duong Thi Binh Minh (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 04013 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thanh Tuyen (CK): 1.000.000đ, Hong Minh Nhut (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ... 17979 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 17053 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 03067 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 99999 (CK): 500.000đ, Tran Hong Bich (CK): 300.000đ, Dao Xuan Tho (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 92964 (CK): 500.000đ, Tran Thi Hong Tuyet (CK): 4.000.000đ, Bạn đọc TK số... 60001 (CK): 300.000đ, Nguyen Huyen Thi (CK): 1.000.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Dieu Linh (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diem (CK): 500.000đ, Nguyen To Hao- trường cấp 2 Hạc Trì - Việt Trì - Phú Thọ (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 86666 (CK): 300.000đ. 

Giúp Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Lê Thị Ngọc Hạnh (P.2, Q.10): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 03017 (CK): 200.000đ, Nguyen Kim Hai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 59583 (CK): 300.000đ, bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Quỹ Học Bổng Nguyễn Văn Hưởng - Báo Sài Gòn Giải Phóng: Phòng khám Đa Khoa Ngọc Minh (CK): 40.000.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 4.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.200.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.200.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A, Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.100.000đ.

Ủng hộ chương trình Tặng quà Trung thu trẻ em nghèo của Báo SGGP: Công ty TNHH Xây dựng - Thương Mại - Dịch vụ - Phát triển BĐS An Lạc Tân (CK): 40.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Hai mẹ con cùng đổ bệnh

Hàng chục năm nay, chị Lê Thị Xuân (44 tuổi, ngụ thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bị bệnh tâm thần phân liệt, phải dựa vào sự chăm sóc của mẹ già và người em trai. 

Bạn đọc tiếp sức

Trao 70,5 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở miền Trung

Ngày 21-5, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao 13 triệu đồng hỗ trợ cho ông Đinh Nhỏ (75 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê); trao đợt 2 với số tiền 7,5 triệu đồng cho gia đình bà Phan Thị Hường (52 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang - trước đó trong đợt 1 đã trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Hường).
" />