Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 25 đến 31-10-2023)

Từ ngày 25 đến ngày 31-10-2023, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Trần Thiên Phan HCCG 23-63 (30-10): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Ngo Thi Tuoi (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 27888 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 18997 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 51506 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 84429 (CK): 100.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 07011 (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Ong Tu Van (CK): 10.000.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 05027 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 97276 (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình bà Y Buah HCCG 23-62 (23-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Nguyễn Đắc Diệu Hương (Q.10): 300.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 65059 (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 56011 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số… 88886 (CK): 100.000đ, Dang Nguyen Quynh Nhi (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 61539 (CK): 500.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 11.111đ.

Giúp bé Phan Thiện Nhân HCCG 23-61 (16-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 53871 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình bà Đỗ Thị Luyện HCCG 23-60 (10-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Kieu Cong Tien (CK): 50.000đ.

Giúp bé A Kính HCCG 23-59 (6-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình bà Đỗ Thị Vân HCCG 23-58 (02-10): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình 4 cháu bé bị bỏng nặng tại Tây Ninh (SGGPO 30-8): Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bà Lê Thị Ngọc Hạnh (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Uyen (CK): 50.000đ.

Ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường - Báo SGGP: Cán bộ - CNV Báo SGGP: 3.960.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 4.650.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 2.350.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Tin cùng chuyên mục