Bảng vàng Quỹ xã hội từ thiện (từ ngày 01 đến ngày 15- 9-2016)

Từ ngày 01 đến ngày 15- 9-2016, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình bà Y Kưu: (04/1//2016): Cụ Lê Văn Quang (P. Trường Thọ,  Q. Thủ Đức): 25.000.000đ.

Giúp bé Trịnh Đại Hùng: (10/3/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ, Cụ Lê Văn Quang (P. Trường Thọ,  Q. Thủ Đức): 25.000.000đ,

Giúp ông Lê Văn Đức(20/3/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Kim Hải (28/3/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Văn Điệp (31/3/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp bé Quách Quỳnh Bảo Thư(7/4/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp em Dương Bích Phượng (09/5/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp em Đinh Thị Kim Ngọc (12/5/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp chị Võ Thị Minh Nguyệt (16/5/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp ông Đặng Văn Búp (19/5/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp bé A Lăng Thuận (23/5/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp Nguyễn  Đức Dũng(26/5/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp Trương Thị Lệ (30/5/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp Đồng Đức Thực (02/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp bé Phan Thanh Tuyền (06/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp bé Đỗ Hoàng Nam (09/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp Nguyễn Đoàn Thiện Nhân (13/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp bé Trần Thị Huyền Linh (16/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp Lê Nguyên Phương Nhi (20/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Văn Hào (23/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp chị Trần Thị Diệu Thanh (27/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp em Huỳnh Lưu Ngọc Duy (30/6/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Thanh (04/7/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp em Lê Phương Anh (07/7/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp em Lưu Thị Thu Thủy (11/7/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Trần Thiện (14/7/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 500.000đ.

Giúp chị Lê Thị Xuân Yến (18/7/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 500.000đ.

Giúp Nguyễn Văn Hùng(21/7/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ.

Giúp Bùi Thanh Sơn (25/7/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 500.000đ.

Giúp Trần Lê Minh Khang (28/7/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Văn Quốc (01/8/2016): Diệu Bình (Đường số 1, KP 4, An Lạc A, Q. Bình Tân): 100.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Hiếu (04/8/2016): Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 1.000.000đ.

Giúp em Trần Thị Thương (08/8/2016): Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ.

Giúp Ông Nguyễn Hữu Quá (11/8/2016): Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ.

 Giúp Anh Huỳnh Khắc Tùng (15/8/2016): Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 500.000đ.

Giúp bé Minh Dũng (18/8/2016): Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 500.000đ.

Giúp cụ Hồ Thị Thìn (22/8/2016): Nguyễn Thị Hoạt (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 500.000đ.

Giúp chị  Nguyễn Thị Thảo (25/8/2016): Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Trương Thị Thu Ba (P6, Q3): 200.000đ.

Giúp hai bé Thanh Công và Thu Cúc (29/8/2016): Bạn đọc (Q.Bình Tân): 100.000đ, Nguyễn Thị Hoạt (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Lê Minh Quang(P3, Q. Gò Vấp): 700.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Chú Trung -Bạn đọc Q1: 300.000đ, Cty TNHH SXTM DP Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 1.000.000đ, Mười Út: 100.000đ, Trương Thị Thu Ba (P6, Q3): 200.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Võ Lan Anh (01/9/2016): Bạn đọc (Q.10):1.000.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ,Q.Tân. Bình): 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc) : 300.000đ, Anh Tuấn (Q.Thủ Đức): 50.000đ, Bạn đọc (Q.Bình Tân):100.000đ, Chú Lai (Q. 5): 200.000đ, Cô Liên (Q.5): 500.000đ, c. Ngọc Dung (Sư Vạn Hạnh, Q. 5): 300.000đ, Ngô Tấn Phát (119B/36/12 Nguyễn Thị Tần, P. 2, Q.8): 1.000.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Anh Trí Đức: 2.000.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Anh Mai Thanh Tâm: 300.000đ, Cty TNHH SXTM DP Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 2.000.000đ, Mười Út: 100.000đ, Trương Thị Thu Ba (P6, Q3): 200.000đ.

Giúp cháu Hoàng Mai (05/9/2016): Chú Lai (Q. 5): 200.000đ, Chị Minh + anh Phú (P. 4, Q. 11): 2.000.000đ, Nguyễn Thị Hoạt (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Hồng Thị Hên (Q. 8): 300.000đ, Chú Dân (Q. 5): 200.000đ, Bà Phụng (Q. 5): 500.000đ, Lương Thanh Tùng + Ngọc Tuấn (Tân Hàn, P.10, Q. 5): 200.000đ, Hội Miếu Ngũ Hành (P.16,Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Lê Jordan (Phan Văn Khỏe, P13, Q.5): 200.000đ, Bạn đọc: 1.000.000đ, Cô Liên (Q.5): 500.000đ, Chị Nhàn (Q. 10): 500.000đ, Chị Ánh  (Q. 11): 200.000đ, Trần thị Thanh Mỹ (P. 9, Q. Tân Bình): 500.000đ, B. Nguyễn Thị Phụng (128/24 Cô Bắc, Q. 1): 200.000đ, Ngũ Tố Nữ: 300.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P8, Q. 10): 500.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 500.000đ, Anh Trí Đức: 2.000.000đ, Tú và Hiền (Q3): 5.000.000đ, Bạn đọc: 400.000đ, Một bạn đọc: 1.000.000đ, Mười Út: 100.000đ, Chú Huỳnh Đức Phú: 1.000.000đ, Cô Đặng, cô Cúc, Phạm Văn Nhứt (Q3-TPHCM): 600.000đ, Trương Thị Thu Ba (P6, Q3): 200.000đ, Bá Dũng, Phương Thủy: 500.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ.

Giúp anh Trần Văn Hổ (08/9/2016): Ngô Thị Hoàng Oanh (P.7, Q.11): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Vĩnh Thùy (Q.11): 200.000đ, Trương Văn Chính (Trang Tử,P.14, Q.5): 100.000đ, Bạn đọc (Q.5):100.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ,Q.Tân. Bình): 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc) : 300.000đ, Anh Tuấn (Q.Thủ Đức): 50.000đ, Chị Ánh  (Q. 11): 200.000đ, c. Ngọc Dung (Sư Vạn Hạnh, Q. 5): 300.000đ, c. Diệu Thục (Q. 5): 100.000đ, C. Cúc (Q. 11): 200.000đ, Chú Ninh (Q. 10): 300.000đ, Nguyễn Thị Cúc Hương (191, Đào Duy Từ, P.5, Q. 10): 500.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 500.000đ, Anh Trí Đức: 2.000.000đ, Anh Nam (Q. Tân Phú): 200.000đ, Nguyễn Oanh: 1.000.000đ, Bà Trang (Q2-TPHCM): 700.000đ, Trương Thị Thu Ba (P6, Q3): 200.000đ, Bá Dũng, Phương Thủy: 500.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 500.000đ, Chú Mười Út: 100.000đ, Một cụ già ở Phú Nhuận: 500.000đ.

 Giúp em Trương Thị Thanh Hằng (12/9/2016): Anh Văn (Q. 10): 100.000đ, Chú Dân (Q. 5): 200.000đ, Phạm Ngọc Thoảng (Phạm Thế Hiển, P.5, Q. 8): 1.000.000đ, Nguyễn Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Anh Trí Đức: 2.000.000đ, Bạn đọc quận 10: 500.000đ, Chú Mười Út: 100.000đ.

Giúp em Hoàng Yến (15/9/2016): Cô Phương  (Q. 6): 400.000đ, Từ Xú: 300.000đ, Phi Hùng (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Anh Điền (Q.6): 250.000đ, Anh Trí Đức: 2.000.000đ, Chú Mười Út: 100.000đ.

Giúp cháu Mai Trần Khánh Trân: Anh Mai Thanh Tâm: 300.000đ. 

Giúp chị H Blain Hmok: Chị Mai Thị Thúy: 300.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhân nghèo TPHCM: bà Lưu Bích Ngọc (Q. 6): 500.000đ

Giúp Hội Bảo trợ người tàn tật & trẻ em mồ côi TPHCM: Cụ Lê Văn Quang (P. Trường Thọ,  Q. Thủ Đức): 60.000.000đ.

Giúp bệnh viện Ung bướu: Nguyễn Oanh: 500.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 3.000.000đ, Cty TNHH SXTM DP Thành Nam (P. Tân Định, Q1): 2.000.000đ. 

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc: 500.000đ, Cty TNHH XD DV Kỹ thuật Viễn Đông (P. Tân Định, Q1): 1.500.000đ.

Quỹ Xã hội-Từ thiện Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bạn đọc tiếp sức