Bảng vàng Quỹ XH - TT Báo SGGP từ ngày 30-11 đến ngày 5-12-2019

SGGPO
Từ ngày 30-11 đến ngày 05-12 - 2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp cô Phùng Thị Chi (16-9): Le Thi Nguyet - Nguyễn Văn Thủ, Q. 1 (CK): 500.000đ, Le Thi Hien (CK): 200.000đ.

Giúp bé Đinh Quốc Sinh (26-9): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Đinh Văn Lộc (7-10): Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ.

Giúp em Trần Văn Nhớ (14-10): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp gđ ông Nguyễn Thanh Hải (17-10): Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Cương (28-10): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,

Giúp Nguyễn Thị Như Huỳnh (01-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.    

Giúp bé A Nhen (04-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ.           

Giúp em Nguyễn Thị Kim Thơ (07-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp Lê Hiếu Hiển (11-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 400.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.      

Giúp Ma Văn Hiệu (14-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Vui (18-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Phú Lễ (Q. Gò Vấp): 250.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Hòa Thuận (21-11): Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ. 

Giúp bà Phan Thị Đó (25-11): Bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Hiền (28-11): Bạn đọc: 250.000đ, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Chú Định (Q1): 500.000đ, bạn đọc TK số… 06004 (CK): 200.000đ, Nguyen Mau Thien An - Gò Vấp (CK): 500.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 2.000.000đ, Ông Hoang Van Phu - Quận 10 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Minh Hanh (CK): 300.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Lien Huong (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Thị Ngọc Linh (02-12): Nguyễn Hoài Nam (Q. 3): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (Trần Hữu Trang, P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Lê Thị Ngọc Yến (P. 7, Q. 5): 200.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Lê Thị Phương Thanh, bé Huy Anh (Úc): 500.000đ,Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 500.000đ, bà Phạm Thị Nga (Trần Quý, P. 4, Q. 11): 1.000.000đ, Lê Thị Bé + Diệp Văn Một (Q. Gò Vấp): 200.000đ, Tôn Hữu Đức + Đào Thị Thu Hai (Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Lương Phú lễ (Q. Gò Vấp): 250.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3): 500.000đ, Lương Ngọc Sự + Ngọc Tuấn + Thanh Tùng (P. 10, Q. 5): 200.000đ, Bạn đọc (Q. 10): 500.000đ, Trần Ngọc Quế Nhiên (Phan Văn Trường, Q. 1): 1.000.000đ, Trần Ngọc Hoàng Kim (tòa nhà The Manor 2, Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Cao Văn Tuấn (Q. 7): 1.000.000đ, Thái Công Minh + Cao Thị Mỹ (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 10001 (CK): 50.000đ, Nguyen Dinh Thien (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 38139 (CK): 200.000đ, Trà Xuân Bình (CK): 10.000đ, Banh Bich Ngan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 95128 (CK): 300.000đ, Tran Trung Dung (CK): 500.000đ, Gia đình BS. Lê Thân (CK): 1.000.000đ, Ngo Thu Hang (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 979011 (CK): 1.000.000đ, Le Thi Dong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 10003 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Duc Minh (CK): 500.000đ, Ho Van Xuong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ.

Giúp gđ chị Trần Thị Hương (05-12): Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Duc Tho (CK): 1.500.000đ.

Giúp Quỹ xã hội Từ thiện Báo SGGP: Nguyễn Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Boc Minh Hung (CK): 500.000đ.

Giúp bếp ăn Từ thiện + Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 4.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh nhi nghèo BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 18 giờ ngày 2-7-2020 đã có 10.834.216 ca xác nhận mắc Covid-19, có 519.583 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 2.780.152 ca mắc, 130.789 tử vong; Brazil: 1.453.369 ca mắc, 60.713 ca tử vong; Nga: 661.165 ca mắc, 9.683 ca tử vong; Ấn Độ: 606.907 ca mắc, 17.860 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 355 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 340 ca đã được chữa khỏi.

Địa chỉ cần giúp đỡ

Mong có tiền chữa trị chấn thương cho chồng

Anh Nguyễn Nguyên Tri Thức (31 tuổi) quê ở xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, lên TPHCM làm thuê tại quận 12 từ 5 năm nay. Anh lập gia đình với chị Nguyễn Minh Tâm và có một con gái đã 3 tuổi, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vẫn chưa có điều kiện tổ chức đám cưới.

Bạn đọc tiếp sức

381,2 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo

Trong tháng 3 và 4-2020, Báo SGGP đã chuyển 381,2 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm gửi các hoàn cảnh cần giúp, đã đăng trên Báo SGGP.