Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng 9-10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp phiên bế mạc. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành phiên họp.

Toàn cảnh bế mạc hội nghị.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI để Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua.

Hội nghị đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu bế mạc hội nghị. 

- Thông tin liên quan:

>>
Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

>>Xây dựng kinh tế vững, quốc phòng mạnh, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất (*) 

>> Ngày làm việc thứ chín của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HĐND TPHCM đã thực hiện nhiều cuộc giám sát tại các địa phương về tình hình thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM. Trong ảnh: Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu trong buổi giám sát tại quận 8. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gỡ khó cho hoạt động của chính quyền đô thị

Mô hình chính quyền đô thị được áp dụng tại TPHCM từ ngày 1-7-2021. Với việc không tổ chức HĐND quận, phường, người dân từng kỳ vọng rất nhiều vào việc tinh gọn bộ máy, công việc từ đó cũng được giải quyết nhanh  hơn. Tuy nhiên, hơn một năm qua, các địa phương vẫn đang gặp không ít khó khăn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đặc công khổ luyện

Trải qua hơn 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. 

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Ông Huỳnh Thanh Phong được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Vị Thanh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Huỳnh Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, thôi giữ chức Giám đốc Sở Công thương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Cải cách hành chính

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 phục vụ với tiêu chí: 3 xin, 5 luôn, 5 không

Đó là tiêu chí phục vụ người dân và doanh nghiệp được bà Trần Huỳnh Châu, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận 6 cho biết tại buổi lễ khánh thành trụ sở mới của chi nhánh và ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại chi nhánh (81-83 Phạm Văn Chí, Quận 6) vào tối 16-9.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />