Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Công an TPHCM tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Ngày 4-11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.
Nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Nghị quyết 12 thể hiện sự quan tâm sâu sát, hết sức đặc biệt của Bộ Chính trị đối với lực lượng công an nhân dân (CAND). Đồng chí cũng điểm lại 3 vấn đề mà đồng chí Tổng Bí thư quan tâm chỉ đạo về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến dự và chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, TPHCM phải phấn đấu quyết tâm thực hiện được các chỉ tiêu Nghị quyết 12 đề ra. Đó là mong muốn sứ mệnh, trọng trách và phấn đấu quyết tâm làm. Muốn làm được, đồng chí yêu cầu mỗi cấp mỗi ngành trong hệ thống chính trị, đặc biệt trong lực lượng CAND, từng tổ chức đến từng cá nhân có giải pháp góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra.
“Chúng ta phải xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai Nghị quyết 12 của Bộ chính trị.
Đối với TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong bối cảnh tình hình mới đặt ra càng nặng nề hơn. Theo đồng chí, có 3 lý do chính, trong đó, TPHCM là một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có vị trí chính trị quốc phòng - an ninh quan trọng của cả nước.
TPHCM là một trong những địa bàn trọng điểm, đối mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống, nguy cơ khủng bố, an ninh mạng, an ninh năng lượng, dịch bệnh, môi trường... cùng với nhiều loại tội phạm mới với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng các vỏ bọc hợp pháp, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, câu kết trong và ngoài nước ngày càng gia tăng.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lực lượng Công an TPHCM đã trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với bề dày truyền thống anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Đồng thời đã vượt qua thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn và xứng đáng vào sự ổn định, phát triển của thành phố. Song trước bối cảnh chung so với yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng Công an TPHCM tự thấy vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém, bất cập.
Thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, công tác quán triệt, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an các cấp để đưa Nghị quyết 12 vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất.
Cùng với đó, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh, trật tự và chăm lo xây dựng lực lượng CAND đã được chỉ đạo suốt thời gian qua. “Chúng ta phải xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở”, đồng chí nhấn mạnh.
Dân giám sát, xây dựng lực lượng CAND
Từ kết quả hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đến các ngành, các cấp, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an TPHCM. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân để người dân ủng hộ, giúp đỡ và cùng tham gia xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.
Một yêu cầu nữa đó là đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, đặc biệt là sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND. Đảng ủy Công an TPHCM khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị nhằm tập trung nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM ảnh 3 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Công an TPHCM phải là những tổ chức gương mẫu về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
"Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh", đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND phải luôn giữ gìn hình ảnh đẹp, đáng tin trong lòng nhân dân. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Công an TPHCM với các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Hình thành các cơ chế để nhân dân hỗ trợ giúp đỡ, giám sát, tham gia nhận xét về đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an. Thông qua đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý cần chú trọng học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng công tác dân vận để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an từ thành phố đến tận cơ sở là một cán bộ dân vận khéo như Bác Hồ đã dạy.
Trong đó, muốn nhận được sự giúp đỡ của người dân, trước hết người chiến sĩ CAND phải xứng đáng với niềm tin tưởng của người dân. Muốn xứng đáng, từng cán bộ chiến sĩ phải luôn học tập rèn luyện, trau dồi đạo đức, phẩm chất, tư cách, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân một cách vô điều kiện. Đồng chí nhắc nhở, dân vận khéo không chỉ nói khéo mà phải hành động có giá trị, để người dân tin yêu và giúp đỡ.
Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực
Trong bối cảnh diễn biến thời cuộc hiện nay, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, lực lượng công an đối diện với mặt trận mới hết sức phức tạp. Đó là an ninh trên không gian mạng, an ninh phi truyền thống, xuyên quốc gia khi đất nước hội nhập. Đồng thời, đối mặt đủ kiểu loại tội phạm, buộc lực lượng công an mở rộng không gian hoạt động. Đòi hỏi lực lượng công an phải tiến kịp với tốc độ phát triển, nhất là với khoa học công nghệ; đồng thời không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, trí tuệ, khả năng để đáp ứng yêu cầu trên mặt trận mới này. Có như thế, lực lượng CAND chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ người dân bình yên.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM ảnh 4 Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, bảo đảm biên chế, xây dựng hệ thống tổ chức Công an TPHCM theo phương châm “thành phố mạnh - quận, huyện toàn diện - xã, phường bám cơ sở”. Đồng thời nâng cao chất lượng quản lý biên chế, kết hợp chặt chẽ giữa tinh giản biên chế với bổ sung đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trên các lĩnh vực xung yếu, đặc biệt mang tính chiến đấu cao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và lâu dài. Đồng chí tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự chăm lo đầu tư có trách nhiệm của chính quyền; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ giúp đỡ chí tình chí nghĩa của nhân dân, đó là điểm tựa vững chắc để lực lượng Công an TPHCM có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục xây dựng và phát triển toàn diện, đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng thực hiện sứ mệnh cao cả của mình và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

Cùng với đó, tăng cường nguồn lực của TPHCM nhằm bảo đảm hoạt động của lực lượng CAND. Trước thực trạng trụ sở công an ở cơ sở có nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kể cả phương tiện, trang thiết bị… Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, các cơ quan đơn vị kiến nghị, đề xuất để xem xét thứ tự ưu tiên hỗ trợ, đầu tư.
TPHCM tiếp tục quan tâm phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch tổng thể trung và dài hạn; xem xét thứ tự ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị, hậu cần, kỹ thuật nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng Công an TPHCM ngày càng chính quy, hiện đại.
Chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, có chiều sâu, trình độ khoa học và công nghệ cao.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM ảnh 5 Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ Công an TPHCM ngày càng chuyên nghiệp, chính quy, bản lĩnh chính trị vững vàng và tuyệt đối trung thành. Trước hết, là tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, chỉ huy các cấp đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cùng với đó, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực theo yêu cầu của lực lượng Công an TPHCM trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, trên hết là chăm lo giáo dục, rèn luyện ý chí, tư tưởng đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ. Mỗi người ở mỗi vị trí đều phải nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí hiện đại được trang bị. Đồng thời có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì sức khoẻ, tính mạng, vì sự bình yên của nhân dân.
Không phản bội lời thề danh dự
Mỗi cán bộ chiến sĩ thường xuyên tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phải nằm lòng 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật đối với lực lượng CAND. Vì đây là lựa chọn lẽ sống của người cán bộ, chiến sĩ CAND.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, bao thế hệ trong lực lượng CAND đã vượt qua thử thách, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc, vì danh dự và trách nhiệm. Nếu vì lý do nào đó, không đủ bản lĩnh để có thể vượt qua thử thách thì hãy tự định vị lại bản thân để củng cố lại niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, tự trang bị cho bản thân thêm sức mạnh để không phản bội lại lời thề danh dự của CAND.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM ảnh 6
Bởi lẽ, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND đã được xây dựng qua biết bao chặn đường lịch sử, bằng xương máu của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ, đồng bào. “Chỉ một hành động sai trái của một cán bộ lãnh đạo ở một đơn vị thôi, có nghĩa hằn vết đen vào lịch sử của đơn vị đấy. Hãy nhớ điều đấy, chứ không chỉ mình sai cá nhân mình. Những tên, danh hiệu của từng đơn vị thuộc Công an TPHCM đã được xây dựng bằng xương máu, công sức của nhiều thế hệ”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc nhở.

Từng cán bộ, chiến sĩ phải luôn luôn nhớ và thấm thía lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để khắc ghi: “Phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hàng ngày; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lôi kéo nào của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ti tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND".


Tin cùng chuyên mục

Việt Nam và Thế giới

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.