Bình Phước: Kiên quyết bảo vệ nghiêm ngặt hơn 55.900ha rừng tự nhiên hiện có

Ngày 18-2, thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 225/QĐ-UBND công bố hiện trạng rừng tỉnh năm 2023.

1-4224.jpg
Cộng đồng nhận khoán tuần tra, bảo vệ rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Theo quyết định, tính đến cuối năm 2023, tổng diện tích rừng và đất chưa có rừng là 171.708ha, trong đó diện tích đất có rừng 155.173ha, rừng tự nhiên 55.977ha, rừng trồng thành rừng 99.196ha, đất chưa có rừng 16.534ha… Diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng 171.225ha, gồm: đặc dụng 31.179ha; phòng hộ 43.548ha; rừng sản xuất 96.497ha.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 mới đây nêu rõ, kiên quyết bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có; nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và năng lực phòng hộ của rừng. Đối với các đơn vị tổ chức những hoạt động du lịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật; ứng dụng công nghệ số, phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành và chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.

2-3870.jpg
Cộng đồng nhận khoán rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước dọn ranh bảo vệ rừng mùa khô

Bên cạnh đó, từng bước giải quyết, xử lý dứt điểm diện tích đất lâm nghiệp bị xâm canh, lấn chiếm trên địa bàn; nâng cao chất lượng và hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học cũng như năng lực phòng hộ của rừng. Giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất năm 2025 tăng 1,5 lần so với năm 2020, đến năm 2030 tăng 2 lần; đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm đạt 71,7% vào năm 2025 và 65% vào năm 2030.

Bình Phước là địa phương có diện tích cây điều và cây cao su lớn nhất nước, trong đó điều hơn 152.000ha (chiếm 50% diện tích và hơn 50% sản lượng điều của cả nước); cao su hơn 244.700ha, sản lượng đạt hơn 209.000 tấn.

Tin cùng chuyên mục